MODELOVÁ SITUACE – odpovědnost za škodu (úraz)

Podle ČŠI [Kvalita vzdělávání v České republice. Výroční zpráva 2021/2022 (rozklikněte) s. 260, s. 261] nejvyšší absolutní počet úrazů vykazují dlouhodobě základní školy, těsně následované středními školami. Nejobvyklejším zraněním je dlouhodobě poranění ruky. Modelová situace demonstruje faktory, které mají vliv na zajištění náležitého dohledu nad žáky a na míru odpovědnosti školy za úraz žáka. Školy mohou […]

2 MODELOVÉ SITUACE – „dodatečný odklad“ povinné školní docházky

V lednu základní školy rozhodují o tzv. dodatečném odkladu povinné školní docházky a děti se „vracejí“ do mateřské školy. 2 modelové situace zachycují časté mylné postupy nebo názory s ním spojené a dávají základním a mateřským školám návod, jak se jim vyvarovat nebo jak na ně reagovat. Stáhnout modelové situace Modelové situace připravila PhDr. Mgr. Monika […]