MODELOVÁ SITUACE: neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru

V závěru druhého pololetí nebo v závěru školního roku často dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou. Modelová situace Vás seznámí s „limity“, ve kterých zaměstnanec může podat žalobu na neplatnost této dohody. Dále Vám umožní si včas připravit argumenty svědčící ve prospěch zaměstnavatele. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

MODELOVÁ SITUACE – počet přijímaných dětí ve 3 souvislostech: 1) počet dětí ve třídě, 2) snížení počtu dětí ve třídě a 3) „rejstříková kapacita“ mateřské školy

Díky modelové situaci s jistotou určíte, že všichni přijatí uchazeči budou zařazeni do tříd se správným počtem dětí a že je lze zahrnout do „rejstříkové kapacity“ mateřské školy. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravil Mgr. Jan Fiala, specialista na školské právo, v rámci kterého se zabývá mj. i základním vzděláváním. V této oblasti publikuje odborné články. Je spoluautorem […]

MODELOVÁ SITUACE – přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu

Přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu je spojeno přímo s provozem mateřské školy, ale i s přijímáním dětí na dobu „prázdninového provozu“ a pracovněprávními otázkami. Všechny činnosti je nutné naplánovat a uskutečnit s velkým časovým předstihem. Plánování a přípravu mateřským školám usnadní naše modelová situace. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka […]

MODELOVÁ SITUACE – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

V průběhu správního řízení hraje důležitou roli institut, který je označen jako „možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí“. Na problémové momenty a předcházení těmto problémovým momentům je zaměřena modelová situace věnovaná přijímání k předškolnímu vzdělávání. Princip „vyjádření k podkladům rozhodnutí“ se však shodně vztahuje i na jiné školy (např. základní, střední nebo základní umělecké). Stáhnout modelovou […]

MODELOVÁ SITUACE – odpovědnost za škodu (úraz)

Podle ČŠI [Kvalita vzdělávání v České republice. Výroční zpráva 2021/2022 (rozklikněte) s. 260, s. 261] nejvyšší absolutní počet úrazů vykazují dlouhodobě základní školy, těsně následované středními školami. Nejobvyklejším zraněním je dlouhodobě poranění ruky. Modelová situace demonstruje faktory, které mají vliv na zajištění náležitého dohledu nad žáky a na míru odpovědnosti školy za úraz žáka. Školy mohou […]

2 MODELOVÉ SITUACE – „dodatečný odklad“ povinné školní docházky

V lednu základní školy rozhodují o tzv. dodatečném odkladu povinné školní docházky a děti se „vracejí“ do mateřské školy. 2 modelové situace zachycují časté mylné postupy nebo názory s ním spojené a dávají základním a mateřským školám návod, jak se jim vyvarovat nebo jak na ně reagovat. Stáhnout modelové situace Modelové situace připravila PhDr. Mgr. Monika […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

2 MODELOVÉ SITUACE – „dodatečný odklad“ povinné školní docházky

Kontaktujte nás