MODELOVÁ SITUACE: „vytýkací dopis“ a rozvázání pracovního poměru výpovědí pro soustavné méně závažné „porušování pracovní kázně“

Zaměstnavatelé často podnikají kroky vedoucí k dání výpovědi zaměstnanci pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [dle § 52 písm. g) zákoníku práce]. Naše 4 výstižné modelové situace Vás upozorní na časté chyby a připraví na správný postup. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na […]

MODELOVÁ SITUACE: individuální vzdělávání dítěte v mateřské škole

Modelová situace Vás provede právy, které má zákonný zástupce dítěte, a určitými riziky spojenými s přijímáním dětí na místo „uvolněné“ individuálně vzdělávaným dítětem. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

MODELOVÁ SITUACE: zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Již v prvních dnech nebo týdnech školního roku mohou zaměstnavatel a nový zaměstnanec zjistit, že jejich představy o výkonu práce v pracovním poměru neodpovídají realitě. Pokud sjednali zkušební dobu, mohou tuto situaci vyřešit díky zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Modelová situace pomůže zaměstnavateli zorientovat se v základních pravidlech zrušení pracovního poměru ve zkušební době a vyvarovat […]

MODELOVÁ SITUACE: týdenní pracovní doba = rozsah přímé pedagogické činnosti + rozsah „nepřímé“ pedagogické činnosti

Jednou z povinností zaměstnavatele je písemně rozvrhnout týdenní pracovní dobu. Modelová situace Vám pomůže rozvrhnout skutečně celou týdenní pracovní dobu učitele, který „učí“ v 45minutových vyučovacích hodinách (učitel základní školy; základní umělecké školy; učitel střední školy nebo vyšší odborné školy, který není učitelem odborného výcviku nebo odborné praxe). Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika […]

MODELOVÁ SITUACE: pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků

S účinností od 1. 9. 2023 se mění podmínky „řetězení“ pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků. Modelové situace Vám usnadní rozhodování, zda bude, nebo nebude s pedagogickým pracovníkem uzavřen další pracovní poměr na dobu určitou. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

MODELOVÁ SITUACE: důsledky odvolání jmenovaného zástupce ředitele

Plánování nového školního roku je někdy spojeno s odvoláním zástupce ředitele a jmenováním nového zástupce ředitele. Díky modelové situaci důsledky odvolání jmenovaného zástupce ředitele ředitel (statutární orgán zaměstnavatele) připraví správný postup, který předepisuje zákoník práce. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

MODELOVÁ SITUACE: neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru

V závěru druhého pololetí nebo v závěru školního roku často dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou. Modelová situace Vás seznámí s „limity“, ve kterých zaměstnanec může podat žalobu na neplatnost této dohody. Dále Vám umožní si včas připravit argumenty svědčící ve prospěch zaměstnavatele. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

MODELOVÁ SITUACE – počet přijímaných dětí ve 3 souvislostech: 1) počet dětí ve třídě, 2) snížení počtu dětí ve třídě a 3) „rejstříková kapacita“ mateřské školy

Díky modelové situaci s jistotou určíte, že všichni přijatí uchazeči budou zařazeni do tříd se správným počtem dětí a že je lze zahrnout do „rejstříkové kapacity“ mateřské školy. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravil Mgr. Jan Fiala, specialista na školské právo, v rámci kterého se zabývá mj. i základním vzděláváním. V této oblasti publikuje odborné články. Je spoluautorem […]

MODELOVÁ SITUACE – přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu

Přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu je spojeno přímo s provozem mateřské školy, ale i s přijímáním dětí na dobu „prázdninového provozu“ a pracovněprávními otázkami. Všechny činnosti je nutné naplánovat a uskutečnit s velkým časovým předstihem. Plánování a přípravu mateřským školám usnadní naše modelová situace. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

MODELOVÁ SITUACE – přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu

Kontaktujte nás