VÝBĚR Z DOTAZŮ: den nástupu do práce

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Je možné uzavřít pracovní poměr s nástupem do práce 1. 1. 2024? Paní personalistka říká, že to nelze, protože 1. 1. je svátek. Odpověď: V pracovní smlouvě se povinně sjednává den nástupu do práce. Tento den může být den svátku (např. 1. 1.) nebo den, který připadne na sobotu nebo neděli. Zákoník práce ani […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: povinnosti ředitele jako „pedagogického lídra“

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Kde je v právním předpisu uvedeno, že má ředitel od 1. 1. 2024 určovat metody, formy a prostředky vzdělávání? Nejsem si jist, zda mohu pedagogům nařizovat, jak mají učit. Odpověď: V právním předpisu není uvedena formulace „ředitel určuje metody, formy a prostředky vzdělávání“. Skutečnost, že ředitel školy nebo školského zařízení v rámci […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: stávka a proplacení „přespočetných hodiny“

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Učitel základní školy má na pondělí rozvrženou „označenou“ pravidelně se opakující 23. „přespočetnou hodinu“. Pokud ji 27. 11. 2023 neodučí, protože se účastní stávky, bude mu proplacena? Odpověď: Podmínky odměňování „přespočetných hodin“, ke kterým směřuje dotaz, jsou uvedeny v § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících. Aby byla „přespočetná hodin“ […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: převedení části dovolené do následujícího kalendářního roku

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Je někde v zákoníku práce napsáno, že si zaměstnanec nemusí vybrat dovolenou v kalendářním roce? Že si ji může tzv. přetáhnout do dalšího roku? Odpověď: Ano, ustanovení § 218 odst. 2 zákoníku práce obsahuje následující pravidlo: S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: odůvodnění nového platového výměru

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Paní kuchařka byla přeřazena do pozice hlavní kuchařky, a to na základě dodatku k pracovní smlouvě. V dodatku je sjednán jiný druh práce (hlavní kuchařka) a přeřazení do vyšší platové třídy s odkazem na platový výměr. Musí být i v tomto případě v platovém výměru uveden důvod změny platového výměru?   Odpověď: […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: rozdávání potravin rodiči na akcích mateřské školy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Na akce školy (např. na tematické projektové dny), na které jsou přizváni rodiče dětí, rodiče nosí a dětem rozdávají doma uvařené, upečené potraviny. Nebalené, často s krémem. Je to možné? Pokud to máme rodičům zakázat, o jaký právní předpis se opřít? Odpověď: Poskytování pouze školního stravování Při přijetí […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: práce pedagogického pracovníka se žáky na soutěži

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Kolegyně jela se žáky na soutěž ve sborovém zpěvu a tuto práci si vykázala jako přespočetné hodiny. Jedná se o přespočetné hodiny? Mají být proplaceny? Odpověď: Na úvod je vhodné připomenout § 132 zákoníku práce: Pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: potvrzení očkování lékařem

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Pokud bylo dítě přijato do mateřské školy, musí ještě lékař na druhé straně evidenčního listu (evidenční list ze SEVTu) potvrdit, že dítě vyžaduje zvláštní péči nebo že je řádně očkováno? Odpověď: Skutečnost, že dítě vyžaduje zvláštní péči, nemá potvrzovat lékař. Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: rozvrhování pracovní doby zaměstnance na DPP

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Může si i po novele zákoníku práce zaměstnanec na DPP sám rozvrhovat pracovní dobu? Odpověď: Ano, po dohodě zaměstnavatele a zaměstnance si může zaměstnanec rozvrhovat pracovní dobu sám. Nad rámec dotazu upozorňuji, že zaměstnanec je povinen evidovat pracovní dobu dle § 96 odst. 1 zákoníku práce.

VÝBĚR Z DOTAZŮ: projednání v pedagogické radě

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. O co se opírají (z čeho vycházejí) následující dva body v minikalendáři Týdeníku č. 41? do 15. 10. – projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě do 15. 10. – projednání výroční zprávy o činnosti školy za období předcházejícího školního roku v pedagogické radě Odpověď: Projednání v pedagogické radě vlastního hodnocení školy Na základě […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: projednání v pedagogické radě

Kontaktujte nás