VÝBĚR Z DOTAZŮ: hodnocení v náhradním termínu žáka, který neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Potřebujeme vyřešit situaci dvou žáků, kteří neukončili úspěšně poslední ročník vzdělávání a mají konat maturitu/absolutorium na podzim. Jeden je žákem oboru Obchodní akademie a druhý je žákem konzervatoře. Chceme jim stanovit hodnocení v náhradním termínu v srpnu. Je to tak v pořádku? Odpověď: Den, ke kterému žáci přestanou být žáky […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ – „nenastoupení“ uchazeče do školy: nepoužití zpětvzetí žádosti a použití autoremedury 

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jsme organizace s mateřskou a základní školou. Víme, že někteří rodiče přihlásili své děti na několik základních nebo mateřských škol, mimo jiné k nám. Jak máme postupovat, pokud byli přijati na více mateřských nebo základních škol (mimo jiné k nám) a vybrali si jinou školu? Chceme vzít na takto uvolněná […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: zástup za uvolněného starostu a pracovní poměr na dobu určitou

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Uvolněného starostu zastupuje učitel, se kterým jsme již dvakrát prodloužili pracovní poměr na dobu určitou. Nezbývá mi ni jiného než s ním uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou. Je v tom nějaký problém? Odpověď: Ano, zaměstnavatel může tímto postupem vytvořit následující těžko řešitelnou situaci – jedno pracovní místo bude […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: vzdání se pracovního místa

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Před třemi lety jsem byl jmenován ředitelem školy. Nyní jsem zřizovateli (obci) oznámil, že rezignuji na post ředitele ke dni 30. 6. Končí mi pracovní poměr 30. 6.? Odpověď: Klíčové pravidlo je obsaženo v § 73a odst. 2 zákoníku práce, podle kterého vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: poskytnutí informace o platu ředitele veřejné školy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Škole, resp. mně jako ředitelce základní školy – příspěvkové organizace zřízené obcí, byla doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel žádá informace o platu ředitelky za leden až březen 2023. Musím informace poskytnout? Odpověď: S velkou pravděpodobností bude nutné žadateli poskytnout informace o platu […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: dohoda o zrušení pracovní smlouvy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Naší škole se naskytla možnost získat šikovného asistenta pedagoga od května tohoto roku, a proto jsme s předstihem, 1. 3., uzavřeli pracovní smlouvu s nástupem do práce od 1. 5. 2023. Po uzavření pracovní smlouvy šel nový asistent pedagoga na vstupní prohlídku a vrátil se s posudkem, podle kterého „není zdravotně způsobilý“. Je […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: pedagogická rada, důtka ředitele školy a vyloučení žáka ze školy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. V naší škole máme základní školu a gymnázium. Došlo k incidentům žáků v základní škole i žáků na gymnáziu a byl podán návrh na uložení důtky ředitele školy a vyloučení žáka gymnázia. Víme, že v základní škole je nutné důtku ředitele školy projednat v pedagogické radě. Jak je to u žáka střední […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: přerušení řízení a „držení místa“ uchazeči

Na dotaz odpovídá Mgr. Jan Fiala. Jak máme postupovat, pokud přerušíme řízení o přijetí ke vzdělávání (např. kvůli nesouladu rodičů nebo z důvodu, že rodič k žádosti nedoloží doporučení školského poradenského zařízení nebo známky na vysvědčení). Máme obsadit všechna místa uchazeči, kteří podali žádost neobsahující vady? Nebo máme uchazečům, u kterých je řízení přerušeno, „držet“ místo? Odpověď: […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: výpověď pro soustavné porušování „pracovní kázně“

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Zaměstnanec – učitel ZUŠ v minulosti dvakrát porušil „pracovní kázeň“. Jednou přišel pozdě do hodiny a jednou nezaevidoval údaje do školní matriky. Doručili jsme mu „vytýkací dopis“ (upozornění na možnost výpovědi). Po doručení „vytýkacího dopisu“ údaje do školní matriky doplnil, ale špatně. Můžeme mu už nyní dát výpověď? […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: obsah pracovní smlouvy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. V pracovní smlouvě speciální pedagožky jsme uvedli „úvazek: 1,0, tj. 20 hodin přímé pedagogické činnosti“. V následujícím školním roce chci stanovit její týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti na 24 hodin. Mohu to udělat? Jsme veřejná škola, vztahuje se na nás nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Odpověď: Obecně skutečně platí, že týdenní […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: obsah pracovní smlouvy

Kontaktujte nás