PORADNA – situace k pracovnímu poměru na dobu určitou 

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. S učitelkou byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (nejdéle do 31. 8. 2023). Paní učitelka otěhotněla. Skončí její pracovní poměr nejpozději 31. 8. 2023, nebo se na tuto situaci vztahuje ochranná doba? Musím ji upozornit, že skončí pracovní poměr? Odpověď: Těhotenství zaměstnankyně nemá žádný vliv na skončení pracovního poměru na […]

PORADNA – prohlídka u registrujícího lékaře

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Po novele vyhlášky č. 79/2013 Sb. uvažujeme o tom, že zaměstnance školy zařazené do první kategorie budeme vysílat na prohlídku k jejich registrujícímu lékaři. Musí lékař tuto prohlídku provést, nemůže ji odmítnout? Odpověď: Na úvod je vhodné zrekapitulovat pravidlo umožňující provedení pracovnělékařské prohlídky u registrujícího lékaře zaměstnance. Podle […]

PORADNA – úplata za předškolní vzdělávání v průběhu školního roku

Na dotaz odpovídá PhDr. Ing. Pavel Štursa. Zřizovatel mateřské školy (obec) od 1. 1. 2023 přímo hradí energie, které spotřebovává mateřská škola. Můžeme, resp. jak máme změnit úplatu za předškolní vzdělávání v posledním měsíci 1. pololetí školního roku a ve 2. pololetí školního roku? Odpověď: Mateřská škola zřízená obcí nemůže v průběhu školního roku měnit výši úplaty za předškolní vzdělávání. Tj., […]

PORADNA – k pololetnímu hodnocení

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jsem nový ředitel školy, která vykonává činnost MŠ, ZŠ, SŠ i ZUŠ. Při jednání s kolegy ze ZŠ, SŠ a ZUŠ jsem zjistil, že na vysvědčení různě používají „uvolněn“, „nehodnocen“ a „uznáno“. Spory mezi kolegy se ještě přiostřují, protože vzděláváme několik ukrajinských žáků. Jaký je správný postup? Najdu […]

PORADNA – výpověď daná zástupci ředitele ZUŠ

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jsme základní umělecká škola zřízená krajem. Nejsem spokojený s prací zástupce ředitele. Můžu mu dát rovnou výpověď, nebo jej musím nejprve odvolat? Existuje pro základní umělecké školy nějaký speciální postup? Odpověď: Pro základní uměleckou školu (ještě přesněji – právnickou osobou vykonávající činnost základní umělecké školy) platí stejná pravidla […]

PORADNA – jídlo ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jeden náš žák musel neočekávaně podat vysvětlení na policii, a proto nebyl ve škole a ani nestihl oběd ve školní jídelně. Jeho otec si ve školní jídelně oběd vyzvedl. Konflikt však vznikl kvůli úplatě za tento oběd. Ve vnitřním řádu máme uvedeno, že žák může odebrat „dotovaný“ […]

PORADNA – týdenní rozsah PPČ na víceletém gymnáziu

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Jak se určí týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitele, který učí část úvazku na nižším stupni víceletého gymnázia (kde učí podle RVP pro základní vzdělávání) a část úvazku na vyšším stupni víceletého gymnázia zřizovaného krajem? Odpověď: Jedná se o učitele střední školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost […]

PORADNA – vytýkací dopis

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Podle tvrzení rodičů se učitel základní školy k žákům „nechová pěkně“, ponižuje je nevhodnou kritikou. Pokud bych mu dal „vytýkací dopis“, čemu mám věnovat pozornost, abych nepochybil? Odpověď: Tzv. vytýkací dopis je upozornění na možnost výpovědi dle § 52 písm. g) zákoníku práce. Jedná se o případ soustavného […]

PORADNA – potvrzení o zdravotním stavu dítěte

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Dítě mateřské školy bylo nemocné a před jeho opětovným nástupem do mateřské školy vyžadujeme potvrzení lékaře. Jeden rodič odmítá tako potvrzení předložit. Postupuje mateřská škola správně? Může takové potvrzení vyžadovat? Odpověď: Nikoli, mateřská škola takové potvrzení nemá vyžadovat. Vzdělávání dítěte v mateřské škole není podmíněnou „zdravotní způsobilostí“, kterou […]

PORADNA – zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Nová učitelka nám předala sdělení, podle kterého ukončuje pracovní poměr ve zkušební době. Musíme s tím souhlasit? Nemáme za ni náhradu. Odpověď: Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec. Pokud ve zkušební době zaměstnanec písemně sdělil zaměstnavateli, že k určitému dni zrušuje pracovní poměr, postupuje podle […]