RADA ODBORNÍKA – kdy zvážit odklad školní docházky?

Rodiče předškoláků už řeší, zda jsou jejich potomci dostatečně připraveni na nástup do 1. třídy. Nemáme křišťálovou kouli a nepoznáme to zcela bezpečně, jsou ale vývojové oblasti, které můžeme zmapovat a stanovit s vyšší pravděpodobností, zda je dítě školsky zralé. Pokud v některých případech váháte, zkuste si odpovědět na následující otázky. Získáte tak základní profil dovedností a dispozic […]

RADA ODBORNÍKA – kdy je vhodný čas na supervizi sborovny?

Stará jachtařská poučka říká, že správný čas zmenšit plachty je, když vás to poprvé napadne. Má se tím předejít tomu, že vlivem podmínek nějaká akce bude nemožná nebo obtížně proveditelná, a dojde třeba k poškození lodi či zranění posádky. Obdobně je tomu i se supervizí sborovny. Čekat se supervizí, až budeme mít problém, často znamená, že potom […]

RADA ODBORNÍKA – co si připravit před spoluprací se ŠPZ z pedagogického hlediska?

V každodenní praxi zažíváme různé situace, při kterých si nejsme jisti, jak bychom je měli řešit nebo jejich závažnost nabývá větší intenzity, kterou již nevyřešíme pouze přímočarými pedagogickými postupy, které můžeme vysypat z rukávu bez přípravy. Pokud potřebujete poradní hlas, někdy je nutné požádat o posouzení stavu pedagogicko-psychologickou poradnu nebo školské poradenské zařízení. Zkušenosti a vztahy mohou […]

RADA ODBORNÍKA – návod, jak se žáky reflektovat 1. pololetí

Je tu konec 1. pololetí školního roku 2022/2023. A protože čas někdy běží až příliš rychle, je výhodné si se žáky stručně zrekapitulovat, co se všechno dělo, co se povedlo, co se naučili, co představovalo výzvy, co z toho vyplývá pro druhé pololetí školního roku. Ať už tradičně klasifikujete známkami, nebo děláte formativní hodnocení, společné zamyšlení se […]

RADA ODBORNÍKA – dodatečný odklad z pedagogicko-psychologického hlediska

Dodatečný odklad školní docházky není zdaleka tak častý fenomén jako odklad školní docházky. Naštěstí! Celá situace s sebou nese z pedagogicko-psychologického hlediska řadu dilemat, která je zapotřebí zvážit.  Když žákovi oznámíme, že už nebude navštěvovat první třídu, jak to ovlivní jeho sebepojetí? Některé děti jsou ve škole skutečně nešťastné, a jakmile se rozhodne o dodatečném odkladu, uleví […]

TIP – Jak šít pedagogickou intervenci na míru žákovi, ať to není jen „doučování“, které všechny obtěžuje?

Pedagogická intervence, v Plánu národní obnovy označená jako „doučování“, se stala běžným postupem podpory žáků, kteří čelí ve výuce nějakým obtíží. Už není výsadou vybraných učitelů, oficiálně se jí mají věnovat všichni pedagogové ve smyslu podpůrného opatření prvního stupně. Co se může hodit při plánování takové práce? Zamysleme se nad základy, které jsou východiskem pro probírané […]