RADA ODBORNÍKA: jak pojmout Den dětí ve škole?

Děti rády dostávají dárky, mají v oblibě i vybočení z běžného rozvrhu školního učení. Také se rády baví a smějí. Pokud se na oslavě Dne dětí shodnou učitelé i rodiče, tak ho děti budou určitě radostně akceptovat (a s trochu otráveným obličejem si jistě dají říct i „dospělí“ osmáci a deváťáci). Určitě bude hrát prim fakt, že se […]

RADA ODBORNÍKA: Co dělat, když pedagog použije fyzický trest?

1. Postoj k použití fyzického trestu ve škole ze strany učitele je těžký oříšek zejména pro kolegy, méně snad pro nadřízeného. 2. S výjimkou závažnějších nebo opakujících se drobnějších ataků není nutné událost rozmazávat a dělat aféru. Stane se. 3. Na druhé straně je nevhodné situaci přehlížet či ji bagatelizovat slovy, že učitel je taky jen člověk, […]

RADA ODBORNÍKA: jak na hospitace/náslechy při práci se žáky s SVP?

Nedílnou součástí práce vedení školy jsou náslechy (hospitace) ve výuce. Sledovat management školní třídy, didaktické postupy, odbornost i obsahovou stránku vyučovací hodiny je běžná praxe. Někdy je ovšem výhodné zajít se podívat cíleně na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Ne proto, abychom kolegy přistihli, když chybují, a měli tak argumenty, proč inkluze nefunguje! […]

RADA ODBORNÍKA: psychická krize / duševní onemocnění žáka

Příloha č. 23 k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže Před několika týdny MŠMT ČR zveřejnilo na svých webových stránkách přílohu s doporučeními, jak ve školním prostředí reagovat na psychické obtíže u žáků. Vzhledem k nárůstu tohoto typu obtíží po návratu z distanční výuky a mnoha lockdownech i karanténách je to dokument skutečně relevantní. Jak […]

RADA ODBORNÍKA: chyba č. 4 – spisový řád – vytváření směrnice „pro směrnici“

Školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování musí stejně jako ostatní veřejnoprávní původci vydat ke spisové službě vnitřní předpis, který se jmenuje SPISOVÝ ŘÁD. Ten stanovuje základní pravidla pro práci s dokumenty od jejich doručení, respektive vzniku, až po skartační řízení a zničení dále nepotřebných dokumentů nebo jejich […]

RADA ODBORNÍKA: přijímací zkoušky –⁠ jak je ošetřit ve třídě?

V letošním roce byl poměr mezi přihlášenými a přijímanými na střední školy skutečně extrémní. Tyto údaje zákonitě vyvolávaly stres u všech budoucích středoškoláků i jejich rodičů. Ten umocnila i média, která o tématu s náležitou dávkou „hysterie“ informovala. První oficiální výsledky se budoucí středoškoláci i zájemci o víceletá gymnázia dozvěděli v posledním dubnovém týdnu. Pro někoho byly […]

RADA ODBORNÍKA: Co dělat, když dítě neuspěje u přijímacích zkoušek? 

Přijímací zkoušky na střední školu představují v řadě rodin skutečně značný stres. Asi nejohroženější jsou rodiny, které se rozhodly pro střední všeobecné vzdělání a navíc v regionech, kde je značný převis zájmu. Nejsložitější situace se tak týká čtyřletých gymnázií. O trochu méně pak víceletých gymnázií, kde však vždycky může zaznít věta, že si to dítě vyzkoušelo, nic […]

RADA ODBORNÍKA: chyba č. 3 – digitální dokument je jakýkoli dokument poslaný nebo doručený digitální cestou

Naše úvodní věta je pravdou jen napůl. Abychom uměli správně rozlišit analogový a digitální dokument, nesmíme se zaměřit pouze na cestu, kterou nám byl daný dokument doručen nebo jej my sami posíláme.  Pro správné definování digitálního dokumentu si nejprve připomeňme dokument analogový, jehož nosičem je fyzické médium, nejčastěji tedy papír. Většina analogových dokumentů vzniká v počítači, […]

RADA ODBORNÍKA: psychické obtíže u žáků – jak se mohou projevovat?

Přibývá žáků s psychickými obtížemi. Jak se mohou projevovat v běžném chodu školy? Nabízíme 15 bodů, jaké signály monitorovat, čeho si mohou pedagogové všímat. Obecně si u dětí a dospívajících všímáme změn v jejich chování, prožívání a v komunikaci, které přetrvávají déle než 2 týdny: výkyvy nálad (pocity smutku, strachu, vzteku, apatie, podrážděnosti, úzkosti či deprese), vyhýbání se kamarádům […]

RADA ODBORNÍKA – učební strategie

Jaké učební strategie mohou žáci používat? Co jim můžeme doporučit, aby jejich učení se bylo efektivní? Sdílíme 12 tipů od zkušené speciální pedagožky a psycholožky: 1. Chci-li se naučit něco nového, potřebuji si udělat přehled v tom, co už k danému tématu vím. Od toho se odrazím. Můžu to i propojit s dalším předmětem, ve kterém jsem se […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA – učební strategie

Kontaktujte nás