RADA ODBORNÍKA: dětská lež  

Děti si často vymýšlejí, přehánějí a přibarvují realitu, někdy jen vyprávějí svoji verzi událostí, která je skutečně zkreslená. Někdy se ovšem stejně jako my dospělí obyčejně pletou. Kolikrát jsem byl skálopevně přesvědčený, že událost proběhla určitým způsobem, abych časem musel připustit, že jsem to nějak popletl, že jsem si něčeho důležitého nevšiml nebo si to […]

RADA ODBORNÍKA: chyba č. 8 – elektronický systém spisové služby pouze pro pracovníka podatelny

Školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování jsou povinny nejpozději k 31. prosinci 2025 přejít k vedení spisové služby prostřednictvím atestovaných elektronických systémů spisové služby. Přechodné období před nástupem elektronické podoby spisové služby je vhodné využít jako přípravnou fázi, během níž budeme konkretizovat problémy, které musíme vyřešit před nasazením atestovaného […]

RADA ODBORNÍKA: jak by zněla „zlatá rada“ začínajícím ředitelům?

Někteří naši klienti s „ředitelováním“ začínají, jiní se s funkcí po letech loučí. A právě toho jsme využili a položili 9 stručných otázek Mgr. Ladislavě Hazdrové, která v srpnu uzavřela svou profesní dráhu ředitelky školy.  Jak na ni vzpomíná? Co by doporučila? Jak se připravovala na odchod? 1. Milá paní Hazdrová, jak dlouho jste působila ve funkci ředitelky […]

RADA ODBORNÍKA: jak může vypadat spolupráce mezi školou a poradnou?

O postřehy ze své praxe se s námi podělila psycholožka a speciální pedagožka Mgr. et Mgr. Jana Pechancová. 1. Proměňují se typy obtíží, se kterými děti a žáci chodí do poradny? Přibývá některých obtíží? Nebo naopak některých ubývá? Z mého pohledu zůstává základ stejný. Je to dítě (dospívající, dospělý), kterému se z nějakého důvodu nedaří dostát nárokům, které […]

RADA ODBORNÍKA: 3 činnosti spojené s uplynutím prvních tří měsíců školního roku

Naše rada je spojena s koncem listopadu, tj. s uplynutím prvních tří měsíců školního roku. 1. Vyhodnocení podpůrných opatření prvního stupně Dětem nebo žákům je často od začátku školního roku poskytováno podpůrné opatření prvního stupně. Podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola […]

RADA ODBORNÍKA: jak pracovat s „bezhraničními“ dětmi? 

Často od pedagogů slyšíme povzdech, že narůstá počet bezhraničních dětí a že práce s nimi je velmi obtížná. Co by mohlo učitelům (a potažmo dětem) pomoci? O jaké principy se opřít? Zeptali jsme se zkušeného dětského psychologa: „Bezhraniční“ děti byly vždy. Dnes je jich určitě víc. Nejde rozhodně o výmysl učitelů, protože i možných zdrojů je víc […]

RADA ODBORNÍKA: jak otevřít komunikaci směrem k rodičům?

Do přístupu ke komunikaci s rodiči dětí a žáků vstupuje jejich právo na informace i právo na rozhodování. Kromě tohoto právního pozadí by však do popředí měla vstupovat ještě jedna úvaha, a sice že pokud jsou do edukačního procesu a prostředí školy rodiče pravidelně vtahováni, společný cíl maximálního naplňování potřeb dětí a žáků a jejich přípravy na současný i […]

RADA ODBORNÍKA: jak se sladit se třídou?

Někdy je pro učitele snadné vytvořit si k nové třídě (se třídou) téměř okamžitě pozitivní vztah. Někdy to však nejde snadno… Je taková situace „normální“? Nebo se jedná o profesní selhání? Zeptali jsme se zkušeného psychologa: Škola je v něčem jako život. Některé děti jsou nám bližší, jiné nám úplně nesedí. Věta mám je všechny stejně rád […]

RADA ODBORNÍKA: jak pracovat s úzkostným dítětem?

Úzkosti, fobie, panické stavy zřejmě v posledních letech u dětí výrazněji narostly. Není nyní potřeba pátrat po příčinách, část obvykle uváděných (covid, Ukrajina) stejně nemáme možnost ovlivnit. Základní nedostatek školního i rodičovského přístupu k podobným dětem spočívá v tom, že se snažíme překonat problémy racionálně, nebo dokonce „silou“. Přesvědčujeme dítě, to nic není, určitě to zvládneš, když se […]

RADA ODBORNÍKA: v čem konkrétně může pomoci školský logoped?

Pohled školní psycholožky, která koordinuje školní poradenské pracoviště. Každý nový školní rok přináší mnoho novinek a výzev, některé z nich v září ani netušíme. Letošní rok mimo jiné zahajujeme s novelou zákona o pedagogických pracovnících. Mezi změnami, které obsahuje, je také nový typ pedagogického pracovníka ve škole, a to školský logoped. Když odhlédneme od skutečnosti, že pro některé […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA: v čem konkrétně může pomoci školský logoped?

Kontaktujte nás