RADA ODBORNÍKA: výběr nových učitelů z pohledu školní psycholožky

Najít pedagoga, který má právě žádanou aprobaci, vyhovuje mu zrovna ten úvazek, který můžeme nabídnout, navíc je inovativní, otevřený změnám, má nápady i odhodlání a tušíme, že by nám mohl ve škole pár let vydržet, je jako hledání jehly v kupce sena. U nás ve škole probíhají pohovory prakticky kontinuálně celý školní rok a účastní se […]

PROFESNÍ TIPY – sjednání zkušební doby

Od jarních měsíců zaměstnavatelé připravují pracovní poměry nových zaměstnanců. Na co se zaměřit v souvislosti se sjednáním zkušební doby? 1. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. 2. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který je uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Jmenováním však […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: obsah pracovní smlouvy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. V pracovní smlouvě speciální pedagožky jsme uvedli „úvazek: 1,0, tj. 20 hodin přímé pedagogické činnosti“. V následujícím školním roce chci stanovit její týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti na 24 hodin. Mohu to udělat? Jsme veřejná škola, vztahuje se na nás nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Odpověď: Obecně skutečně platí, že týdenní […]

MODELOVÁ SITUACE – přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu

Přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu je spojeno přímo s provozem mateřské školy, ale i s přijímáním dětí na dobu „prázdninového provozu“ a pracovněprávními otázkami. Všechny činnosti je nutné naplánovat a uskutečnit s velkým časovým předstihem. Plánování a přípravu mateřským školám usnadní naše modelová situace. Stáhnout modelovou situaci Modelovou situaci připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka […]

VÝBĚR Z DOTAZŮ: pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Se zaměstnancem B byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou, po dobu čerpání rodičovské dovolené zaměstnancem A. Zaměstnanec B vykonával práci tak, jak jsme se dohodli, do 4 let věku dítěte zaměstnance A. Nyní má nastoupit do práce zaměstnanec A a má skončit pracovní poměr zaměstnance B. […]

PROFESNÍ TIPY – předcházení úrazům dětí a žáků

Po letech uzavření škol v důsledku covidové pandemie vzrostl počet úrazů dětí a žáků ve školách. K jakým zjištěním dospěla ČŠI a na které činnosti se škola může zaměřit? Ve výroční zprávě za školní rok 2021/2022, s. 260–262 (rozklikněte) ČŠI konstatuje, že nejobvyklejším zraněním je dlouhodobě poranění ruky, míra úrazovosti během přestávek nastiňuje otázku, nakolik je dohled […]

PROFESNÍ TIPY – plánování činností mateřské školy vyplývajících z nové právní úpravy

V nedávné době nabyly účinnosti novely právních předpisů, které ovlivňují činnost mateřské školy v jarních měsících. Již nyní je vhodné je naplánovat. „Pilotní sběr“ individuálních údajů ze školní matriky 1. Ředitel mateřské školy naplánuje, zda se mateřská škola zapojí do dubnového „pilotního sběru“ individuálních údajů ze školní matriky podle stavu k 31. 3. 2023. 2. Pokud se mateřská škola zapojí […]

RADA ODBORNÍKA – jak naučit žáky učit se?

Velmi často v poradně se žáky řešíme, jak zvládnout větší množství učiva v situacích, kdy dosavadní způsoby učení už jim nevyhovují, nefungují a velké množství času stráveného učením neodpovídá výsledku. Cestou, jak se naučit učit se, je dobře poznat sám sebe. Sdílíme 10 otázek či námětů, které mohou žáky navést, jak učení zvládat: 1. Kde se učím. […]

RADA ODBORNÍKA – kdy je vhodný čas na supervizi sborovny?

Stará jachtařská poučka říká, že správný čas zmenšit plachty je, když vás to poprvé napadne. Má se tím předejít tomu, že vlivem podmínek nějaká akce bude nemožná nebo obtížně proveditelná, a dojde třeba k poškození lodi či zranění posádky. Obdobně je tomu i se supervizí sborovny. Čekat se supervizí, až budeme mít problém, často znamená, že potom […]

PROFESNÍ TIPY – pracovní poměr a 3 změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

S účinností od 1. 1. 2023 byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, a vyvolala mnoho změn. Zde přinášíme 3 zásadní změny. 1. Profesní riziko (do 31. 12. 2022 Práce s rizikem ohrožení zdraví): Práce ve školách […]

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – pracovní poměr a 3 změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

Kontaktujte nás