VÝBĚR Z DOTAZŮ: opravná komisionální zkouška ve střední škole

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Žák závěrečného ročníku měl ve druhém pololetí z matematiky nedostatečnou, a proto nemůže konat společnou část maturitní zkoušky. V srpnu bude konat komisionální zkoušku. Hledáme možnost pro další školní roky, aby případně podobný žák mohl konat maturitní zkoušku v jarním období. Existuje taková možnost?

 

puškinová

Odpověď:

Žák by mohl využít normu, která je uvedena v § 6 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů: Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.

Pokud by žák požádal o vykonání komisionální opravné zkoušky v termínu, který připadne na dobu mezi hodnocením žáka za druhé pololetí školního roku a konáním společné části maturitní zkoušky, ředitel by takové žádosti povinně vyhověl.

V případě úspěšného vykonání komisionální opravné zkoušky by mohl žák konat společnou část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: opravná komisionální zkouška ve střední škole

Kontaktujte nás