VÝBĚR Z DOTAZŮ: poskytnutí informace o platu ředitele veřejné školy

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Škole, resp. mně jako ředitelce základní školy – příspěvkové organizace zřízené obcí, byla doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel žádá informace o platu ředitelky za leden až březen 2023. Musím informace poskytnout?

puškinová

Odpověď:

S velkou pravděpodobností bude nutné žadateli poskytnout informace o platu ředitelky. Tento závěr vyplývá ze skutečnosti, že 1. 1. 2023 nabyl účinnosti § 8c zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

§ 8c

Informování o příjmech fyzických osob

(1) Povinný subjekt poskytne informaci o výši příjmu osoby, které poskytl nebo poskytuje veřejné prostředky mající povahu příjmu ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů

a) jako

1. veřejnému funkcionáři, na kterého se vztahovaly nebo vztahují povinnosti podle zákona o střetu zájmů,

2. poradci prezidenta republiky, člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nebo

3. členovi svého statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu, anebo

b) pokud žadatel prokáže veřejný zájem na poskytnutí informace o výši příjmu této osoby a tento veřejný zájem v jednotlivém případě převažuje nad zájmem na ochraně této informace.

Ředitel školy, která má právní formu příspěvkové organizace, je (jediným) členem statutárního orgánu. Proto se na něj vztahuje § 8c odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jak je zřejmé z § 8c zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě člena statutárního orgánu není nutné prokazovat „veřejný zájem“ [který má žadatel prokazovat u osob, které nejsou uvedeny v § 8c odst. 1 písm. a)]. Proto se ani nepředpokládá, že se má provádět test proporcionality a zjišťovat, zda převažuje právo na informace o platu ředitele školy nebo právo na ochranu soukromí a osobních údajů ředitele školy.

Užitečný a podrobně zpracovaný návod, který může škola využít, představuje materiál ministerstva vnitra Informace ke změně zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 241/2022 Sb., část druhá změny účinné od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024 (dostupné zde).

Nelze vyloučit, že ředitel najde důvod pro odmítnutí žádosti. Musí se však jednat o důvod, který vymezuje zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tím je např. nátlak na fyzickou osobu, jíž se týkají požadované informace [§ 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: poskytnutí informace o platu ředitele veřejné školy

Kontaktujte nás