VÝBĚR Z DOTAZŮ: projednání v pedagogické radě

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

O co se opírají (z čeho vycházejí) následující dva body v minikalendáři Týdeníku č. 41?

  • do 15. 10. – projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě
  • do 15. 10. – projednání výroční zprávy o činnosti školy za období předcházejícího školního roku v pedagogické radě
puškinová

Odpověď:

Projednání v pedagogické radě vlastního hodnocení školy

Na základě § 12 odst. 1 školského zákona má škola povinnost realizovat vlastní hodnocení.

Byly zrušeny normy vyhlášky, která ukládala lhůty, ve kterých se vlastní hodnocení realizuje, a další podmínky vlastního hodnocení (např. oblasti vlastního hodnocení). V současné době proto platí, že škola (ředitel) je povinna zajistit vlastní hodnocení a ředitel školy určuje pravidla vlastního hodnocení (lhůty, oblasti, kritéria).

Pokud v určitém roce proběhlo vlastní hodnocení školy, lze předpokládat, že je zaměřeno na vlastní vzdělávání nebo na jiná opatření týkající se vzdělávací činnosti. Proto má být v souladu s § 164 odst. 2 školského zákona projednáno v pedagogické radě.

Projednání v pedagogické radě výroční zprávy

Vlastní hodnocení školy má být východiskem pro zpracování výroční zprávy (viz § 12 odst. 2 školského zákona).

Výroční zpráva má jako povinnou obsahovou náležitost obsahovat mimo jiné stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu [§ 7 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z logiky § 164 odst. 2 školského zákona (Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy.) proto plyne, že v pedagogické radě by měla být projednána výroční zpráva.

Lhůta projednání

Ve školském zákoně nejsou stanoveny lhůty, ve kterých má ředitel v pedagogické radě projednávat zásadní pedagogické dokumenty nebo opatření týkající se vzdělávání.

Den 15. 10. se vyvozuje z data, ke kterému má být výroční zpráva předložena školské radě ke schválení. Do tohoto dne by měla být výroční zpráva (a vlastní hodnocení jako její podklad) projednána v pedagogické radě.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: projednání v pedagogické radě

Kontaktujte nás