PROFESNÍ TIPY: tipy na důležité činnosti v lednu 2024

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Jaké 4 body bychom vypíchli z harmonogramu činností pro leden?

1. Ukončení správního řízení v mateřské škole

Jestliže probíhalo správní řízení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte z důvodu nezajištění účasti dítěte na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, škola ukončí řízení a uzavře spis.

2. Příprava podání přihlášky ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení

Základní školy poskytují žákům (uchazečům) a jejich zákonným zástupcům pomoc při podání přihlášky ke střednímu vzdělání v 1. kole přijímacího řízení.

Zejména je vhodné klást důraz na prioritizaci škol a oborů vzdělání uvedených v přihlášce a na důsledky případného vzdání se práva na přijetí.

3. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení, kritérií přijímacího řízení

Pokud je součástí kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení hodnocení uchazeče na vysvědčení za 2. pololetí školního roku, je nutné mít na mysli, že v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Pro případ takového uchazeče musí mít střední škola nachystán náhradní způsob hodnocení.

4. Dříve podaná přihláška na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky

Jestliže uchazeč podá přihlášku na obor vzdělání bez talentové zkoušky do 31. 1. 2024, nepřihlíží se k ní. Ředitel střední školy uchazeči bez zbytečného odkladu sdělí, že se k přihlášce nepřihlíží a že přihlášku musí podat znovu od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: tipy na důležité činnosti v lednu 2024

Kontaktujte nás