TIP – příprava spolupráce s odborovou organizací ve školním roce 2022/2023

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Doporučujeme:

  1. Naplánovat informování odborové organizace, jednání s odborovou organizací ve lhůtách sjednaných v kolektivní smlouvě. Ve vzorové kolektivní smlouvě ČMOS (rozklikněte) se např. zaměstnavatel zavazuje pravidelně písemně předkládat odborům zprávy o sjednaných nových pracovních poměrech, a to např. k 15. 9. a 15. 2., nebo k prvnímu dni následujícího měsíce.

  2. Naplánovat jednání s odborovou organizací o uzavření kolektivní smlouvy pro rok 2023 (dle § 8 odst. 4 zákona č. 2/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí: Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy.)

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIP – příprava spolupráce s odborovou organizací ve školním roce 2022/2023

Kontaktujte nás