TIPY– ke kontrole činností souvisejících se vzděláváním dítěte, žáka

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

  1. Individuálně vzdělávané dítě MŠ: Individuálně vzdělávané dítě MŠ se v listopadu zúčastní ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů. V opačné případě je nutné, aby se zúčastnilo ověření v řádném nebo náhradním termínu nejpozději do konce prosince.

  2. Podklady hodnocení žáka na vysvědčení: Žáci ZŠ a SŠ získávají podklady pro hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku dle pravidel školního řádu (např. písemné práce jsou rozvrženy rovnoměrně).

  3. Limit absence: Pokud je podmínkou hodnocení žáka na vysvědčení za 1. pololetí školního roku nepřekročení určitého maximálního tolerovaného rozsahu absence, třídní učitelé zjistí počty hodin absence u jednotlivých žáků.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIPY– ke kontrole činností souvisejících se vzděláváním dítěte, žáka

Kontaktujte nás