RADA ODBORNÍKA – desatero dětského psychologa pro (nejen) začínající učitele

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Jak by se měl učitel chovat k dětem a žákům? Jak k nim přistupovat? Co mít na paměti, aby vztah učitel-žák stál na kvalitních základech? Zeptali jsme se dětského psychologa dr. Václava Mertina, co by doporučil, co vypozoroval ve své bohaté praxi:

1. Děti jsou úplně stejné bytosti jako jsme my dospělí. Zasluhují si stejnou úctu a respekt.

2. Děti nastavují zrcadlo našemu chování, jednání i slovům.

3. Netrestejme je za přestupky. Odmítejme činy, ne dítě. Dávejme najevo svůj nesouhlas, využívejme dopady jejich činů a hlavně vymýšlejme způsoby odčinění a naší pomoci. Máloco je v chování dítěte tak hrozné, abychom je museli trestat.

4. Když jim něco nejde, když se chovají nepěkně, tak je dál trpělivě a vlídně učme příslušným dovednostem i vhodnému chování.

5. Nepleťme morálku do jejich přečinů, jde o chyby vznikající při učení i při vývoji.

6. Posilujme v dětech všude, kde lze, radost a pozitivní přístup k životu, k druhým lidem, k poznávání. Hodně se na ně usmívejme. I ke školnímu životu patří legrace.

7. Neustále je povzbuzujme ke slušnému chování a jednání. Sami s nimi jednejme a mluvme slušně a s respektem.

8. Buďme laskavě důslední a vytrvalí.

9. Poslouchejme pozorně, co nám sdělují slovy i činy.

10. Nikdy je nepřestávejme mít rádi a neopouštějme je.

Radu odborníka připravil dětský psycholog PhDr. Václav Mertin, uznávaný odborník se 40letou poradenskou praxí. Specializuje se na uplatnění psychologie ve školství, individualizaci vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání a na psychologické poradenství pro rodiče dětí.

TYDENIK MONCA93

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA – desatero dětského psychologa pro (nejen) začínající učitele

Kontaktujte nás