Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Cílem webináře se popsat možné použití pravidel upravujících adaptační období učitele a shrnout základní zjištění a doporučení z praxe:

  • Vymezení adaptačního období učitele, začínajícího a uvádějícího učitele v zákoně o pedagogických pracovnících.
  • Příklady plánu adaptačního období.
  • Možnosti metodického vedení začínajícího učitele, hodnocení jeho činnosti: zkušenosti a doporučení.
  • Činnosti a dokumentace, se kterými má být seznámen začínající učitel: zkušenosti a doporučení.
  • Možnosti odměňování uvádějícího učitele.

 

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

právo
Specialistka na školskou legislativu, akreditovaná lektorka a autorka (např. publikace Správní řízení v praxi škol a školských zařízení, Wolters Kluwer ČR).

PhDr. Jitka Kendíková

management
Ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, odbornice na vzdělávání žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, a vzdělávání českých žáků studujících v zahraničí, lektorka a autorka (např. Vademecum asistenta pedagoga, Pasparta).

Přihláška na kurz

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.