Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaší týmem projdeme

  • co je autorita učitele a jak ji budovat – včetně příkladů z praxe,
  • identifikace konfliktních situací ve školní třídě a jak jim rozumět z hlediska naplňování potřeb žáků – konkrétní zkušenosti,
  • konkrétní kazuistiky účastníků a jejich rozbor,
  • řešení konfliktních situací – základní principy,
  • vhodné strategie – plán B, hlavní cíl hodiny, role vedení školy.

 

Vše na konkrétních příkladech z praxe.

Určeno pro MŠ, ZŠ, SOŠ a SOU, ZUŠ, SUŠ a gymnázia.

Akreditace MŠMT 21764/2021-5-718

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. David Čáp, Ph.D.

psychologie a pedagogika
Etoped, psycholog, psychoterapeut, lektor se zaměřením na řešení šikany, komunikaci školy s rodiči a kurzy zvládání vzteku, vyučující na katedře psychologie FF UK a autor (např. publikace Metody a postupy poznávání žáka, Wolters Kluwer ČR).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: