Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Díky webináři budete „o krok napřed“ a včas se zaměříte:

  1. na již vydané nové právní předpisy nebo v brzké době očekávané nové právní předpisy, které ovlivní činnost střední školy ve školním roce 2023/2024; soustředíte se na jejich důležité pasáže a správné „čtení“ právních norem,
  2. na přípravu nových činností a dokumentů, zadání úkolů zaměstnancům,
  3. na jednoznačné a srozumitelné předání informací zaměstnancům, žákům, zákonným zástupcům žáků,
  4. na využití činností a postupů, které doporučuje ČŠI; na včasné odstranění postupů, které ČŠI identifikuje jako „slabé stránky“ v činnosti školy,
  5. na efektivní přípravu a kontrolu standardních činností v průběhu školního roku.

 

Jako bonus jsme pro Vás připravili

  • konkrétní příklady použití nové právní úpravy,
  • check listy – praktický seznamy činností.

 

Po absolvování webináře Vám zašleme potvrzení o účasti.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

právo
Specialistka na školskou legislativu, akreditovaná lektorka a autorka (např. publikace Správní řízení v praxi škol a školských zařízení, Wolters Kluwer ČR).

Přihláška na kurz

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.