Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Díky webináři zařadíte do Vašich pracovních diářů nejdůležitější termíny činností a správně zorganizujete všechny související práce ve 3 oblastech:

  • řízení pedagogického procesu (pedagogická rada, hodnocení žáků na vysvědčení za první pololetí, hodnocení v náhradním termínu, žádosti o přezkoumání hodnocení výsledků vzdělávání žáků, příprava maturitní/závěrečné zkoušky atd.).
  • vztahy se zaměstnanci a odborovou organizací (činnosti zaměstnanců v době jarních prázdnin, podmínky čerpání dovolené nebo volna na samostudium, uzavření kolektivní smlouvy, roční prověrka BOZP atd.),
  • kontrola využití finančních prostředků (např. kontrola čerpání prostředků na mzdy/platy, kontrola úhrady úplaty za vzdělávání, školní stravování).

 

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

právo
Specialistka na školskou legislativu, akreditovaná lektorka a autorka (např. publikace Správní řízení v praxi škol a školských zařízení, Wolters Kluwer ČR).

Přihláška na kurz

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.