Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaší týmem projdeme (dle typu školy)

  • typické problémové momenty a související dokumentaci – např. problémové chování žáků a právní prostředky jejich řešení, omlouvání nepřítomnosti žáka, uvolňování žáka atd.,
  • práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků školní družiny nebo školního klubu (např. vyzvedávání žáka ze školy, školní družiny) a práva a povinnosti zletilých žáků
  • práva a povinnosti pedagogických pracovníků (např. školní řád, vnitřní řád, pracovní řád),
  • odpovědnost za škodu,
  • specifika pracovněprávních vztahů.

 

Vše na konkrétních příkladech z praxe.

Určeno pro MŠ, ZŠ, SOŠ a SOU, ZUŠ, SUŠ a gymnázia.

Akreditace MŠMT 21764/2021-5-718

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

právo
Specialistka na školskou legislativu, akreditovaná lektorka a autorka (např. publikace Správní řízení v praxi škol a školských zařízení, Wolters Kluwer ČR).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: