Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaší týmem projdeme toto obtížné téma z praktického hlediska, aby byli pedagogové připraveni a zorientováni, aby se měli o co opřít.

  • zaměříme se na nejčastější psychické obtíže žáků a jejich projevy a příznaky ve školním prostředí,
  • ukážeme si a vyzkoušíme vedení rozhovoru se žákem, rodiči i třídou,
  • řekneme si, jak o tématu vhodně a profesionálně komunikovat,
  • podíváme se, jak vše zajistit v běžném školním provozu školy,
  • jak nastavit podporu ze strany vedení, ŠPP, třídních učitelů a pedagogů.


Praktická doporučení
Vám poskytnou klinická psycholožka dr. Loneková a dlouholetá ředitelka ZŠ a SŠ dr. Kendíková.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

psychologie
Klinická psycholožka a psychoterapeutka, lektorka v oblasti komunikačních dovedností, logoterapie a krizové intervence, pracující v psychoterapeutické praxi, vyučující na katedře psychologie FF UK.

PhDr. Jitka Kendíková

management
Ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, odbornice na vzdělávání žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, a vzdělávání českých žáků studujících v zahraničí, lektorka a autorka (např. Vademecum asistenta pedagoga, Pasparta).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: