Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaší týmem projdeme toto obtížné téma, aby byli pedagogové připraveni a zorientováni, aby se měli o co opřít.

Zaměříme se na základní  možnosti prevence sebepoškozování a suicidálního chování,  možnosti vedení rozhovoru a vhodných preventivních opatření se žáky a studenty ohroženými sebepoškozováním a rizikem suicidálního chování, kteří jsou identifikováni ve školním prostředí.

Popíšeme si  projevy a nejčastější příčiny sebepoškozování, typy, rizikové a protektivní faktory suicidálního chování u žáků a studentů.

Ukážeme si vhodnou i nevhodnou interakci pedagogických pracovníků a této cílové skupiny žáků a studentů a strategie a způsoby vedení rozhovoru spolu s jejich praktickým nácvikem.

Ukážeme si a přímo vyzkoušíme techniky zvládání stresu a napětí, které mohou sloužit jako prevence sebepoškozování a možnosti zvládání krizových situací u žáků a studentů.

Seminář vede dr. Katarína Loneková, výborná odbornice a zároveň praktik na slovo vzatý. Léta pracovala jako klinická dětská psycholožka v Bohnicích a školila pracovníky Linky bezpečí.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

psychologie
Klinická psycholožka a psychoterapeutka, lektorka v oblasti komunikačních dovedností, logoterapie a krizové intervence, pracující v psychoterapeutické praxi, vyučující na katedře psychologie FF UK.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: