Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

  • Jak vhodně reagovat při podezření na sebepoškozování a suicidální chování u žáků?
  • Jak se k tématu postavit z hlediska vedení školy a jak nastavit podporu ze strany ŠPP?


Praktická doporučení
Vám poskytnou klinická psycholožka dr. Loneková a dlouholetá ředitelka ZŠ a SŠ dr. Kendíková.

Poradíme, nasdílíme užitečné odkazy, probereme konkrétní situace.

Webinář lze hradit z OP JAK.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

psychologie
Klinická psycholožka a psychoterapeutka, lektorka v oblasti komunikačních dovedností, logoterapie a krizové intervence, pracující v psychoterapeutické praxi, vyučující na katedře psychologie FF UK.

PhDr. Jitka Kendíková

management
Ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, odbornice na vzdělávání žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, a vzdělávání českých žáků studujících v zahraničí, lektorka a autorka (např. Vademecum asistenta pedagoga, Pasparta).

Přihláška na kurz

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.