Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Webinář Vám pomůže

  • jednoznačně identifikovat interní předpisy školy a školského zařízení a odlišit je od dvoustranných právních jednání,
  • vytvořit a vydat interní předpis v logické posloupnosti jednotlivých nezbytných kroků,
  • správně označit a využít vlastnosti interního předpisu (platnost, účinnost, zrušovací ustanovení),
  • sestavit logicky konsistentní a současně úplný systém interních předpisů,
  • odlišit povinné a nepovinné interní předpisy,
  • vydat obsahově správné interní předpisy v oblasti vzdělávání, organizační, pracovněprávní.

 

Jako bonus jsme pro Vás připravili

  1. check list –⁠ praktický seznam činností,
  2. přehled základních povinných a nepovinných interních předpisů,
  3. příklady dokumentů.

 

Po webináři Vám zašleme osvědčení o absolvování akreditovaného školení.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

právo
Specialistka na školskou legislativu, akreditovaná lektorka a autorka (např. publikace Správní řízení v praxi škol a školských zařízení, Wolters Kluwer ČR).

Přihláška na kurz

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.