Ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, členka skupiny předarchivní péče při MZA v Brně.