Mgr. Petra Dolejšová je advokátka, která se specializuje na právo v oblasti ochrany osobních údajů, e-commerce, marketingu, PR a autorské právo. Často a ráda předává své know how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip.