Ekonom a rozpočtář odboru školství městské části Praha 1. Profesně se věnuje finančním otázkám především mateřských a základních škol a školských zařízení. Dále se zabývá ekonomickým vztahem příspěvkové organizace ke zřizovateli (např. rozpočet, výsledek hospodaření, doplňková činnost, závazné ukazatele).