semináře
poradenství
o nás

Semináře a právní poradenství pro management škol a školských zařízení

týdeník
reference
kontakt

poradenství

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

 

S čím vám mohu pomoci?

S dotazy a řešením situací z oblastí

 • předškolního, základního, středního vzdělávání (např. vydání vysvědčení, hodnocení chování žáků, dohled na žáky)
 • provozu školy (např. vstup do školy, přerušení provozu mateřské školy)
 • komunikace se zákonnými zástupci (práva a povinností zákonných zástupců dětí, žáků; práva a povinnosti školy školy)
 • správního řízení (např. činnosti, které je nutné vykonat ve správním řízení, komunikace se zřizovatelem)
 • pracovněprávních vztahů (např. práva zaměstnanců, povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru, postup při dání výpovědi, proplácení „přespočetných hodin“)

S kontrolou správnosti dokumentů a jejich zpracováním, a to z oblastí

 • vzdělávání a provozu školy (např. školní řád, vnitřní řád, provozní řád, informace určené pro zákonné zástupce, smlouva o poskytování vzdělávání za úplatu)
 • správního řízení (např. vedení spisu, informace poskytované účastníkům řízení, rozhodnutí)
 • pracovněprávních vztahů (např. pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, písemný rozvrh týdenní pracovní doby, výpověď)

poradenství

CENÍK

Termín poskytnutí služby je domluven s klientem.

Jednorázové, krátkodobé poradenství

 • Zodpovězení dotazu či poskytnutí konzultace vyřídím obvykle do 14 dnů po obdržení dotazu či poptávky po konzultaci:
 • písemná odpověď na 1 dotaz – od 1.000 + 21 % DPH podle náročnosti a rozsahu odpovědi
cena je s klientem dohodnuta před poskytnutím služby
 • kontrola, zpracování dokumentu – od 1.500 Kč + 21 % DPH podle náročnosti a rozsahu dokumentu
cena je s klientem dohodnuta před poskytnutím služby
 • Audit dokumentace u klienta:
 • od 5.000 Kč + 21 % DPH podle náročnosti a rozsahu služby
cena je s klientem dohodnuta před poskytnutím služby

 

Dlouhodobá spolupráce

 • Pravidelné poskytování informací, zodpovězení dotazu, poskytnutí konzultace atd. vyřídím obvykle do 7 dnů po obdržení dotazu či poptávky na konzultaci:
 • měsíční paušál od 1.000 Kč + 21 % DPH
cena se odvíjí od konkrétního rozsahu a obsahu služeb (pravidelné konzultace u klienta, dohodnuté pravidelně kontrolované dokumenty atd.)

Poskytuje PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Komenského 293, 671 68 Šanov, jako osoba samostatně výdělečně činná,
registrace živnosti – Městský úřad Znojmo č.j. IVZN/937/2012/4,
IČ: 88556735, DIČ: CZ6952064713, m.puskinova@seznam.cz, tel. 732 458 238,
ID datové schránky: mdkdzw9