U paní doktorky Puškinové oceňuji především srozumitelnost a jednoznačnost jejího výkladu právních otázek z oblasti školství. Ať již se mé dotazy týkaly záležitostí správního řádu, či vnitřního platového řádu, byl postup navržený paní Puškinovou vždy exaktní a zcela zřetelně a logicky komunikovaný. Totéž platí i pro workshopy a semináře, které jsem měl pod jejím vedením možnost absolvovat.