Paní doktorku Moniku Puškinovou jsem poprvé oslovil s prosbou o rozbor návrhu kolektivní smlouvy s odborovou organizací. Velmi oceňuji její vstřícný přístup a ochotu, rychlost a přesnost, s jakou rozebere a vysvětlí každý důležitý krok, a v neposlední řadě i příznivou cenu za poskytnuté služby. Na jakoukoli otázku právního charakteru jsem vždycky dostal vyčerpávající odpověď i se závěrečným shrnutím, které mi coby právnímu laikovi pomáhá vše pochopit a rozhodnout se, jaké řešení zvolím. Navštěvuji i semináře, na nichž paní doktorka rozebírá legislativní novinky a upozorňuje posluchače na záludnosti, které se mohou objevit. Zamýšlí se nad jejich řešením, navrhuje postupy a vždy precizně odpoví na všechny dotazy. Její práce si nesmírně vážím.