semináře

Systém interních předpisů školy a školského zařízení

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP,
č.j.: MSMT-14810/2019-1-612.
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Termíny:

29.04.
Praha
přihlásit
12.05.
Plzeň
přihlásit
09.06.
Brno
přihlásit
10.06.
Zlín
přihlásit

Doba trvání:

od 9 hod. do 13.30 hod. (5 vyučovacích hodin)

Cena:

1600 Kč (nejsme plátci DPH)

Kapacita:

20 osob

Cíl semináře:

Určeno pro management škol (mateřská, základní, střední, vyšší odborná) a školských zařízení (školní družina, školní klub). Vysvětlíme si systém interních předpisů zaměřených na proces vzdělávání, poskytování školských služeb a pracovněprávní vztahy z pohledu obsahu a procesní úpravy. Seminář je zaměřen velmi prakticky podíváme se na jednotlivé fáze tvorby, působení a zrušení interních předpisů, na požadavky kladené na jejich obsah, vztahy a vazby vůči právním předpisům a vůči sobě navzájem.

Itinerář semináře:

 • Interní předpisy (řády, směrnice, pokyny) jako jednostranná právní jednání. Pravomoc ředitele školy vydávat interní předpisy.
 • Proces vydání interního předpisu, vlastnosti interního předpisu (platnost, účinnost). Informování, zveřejnění, přístupnost interního předpisu.
 • Zrušování a změna interního předpisu.
 • Soulad obsahu interního předpisu s právními předpisy.
 • Přehled základních povinných a fakultativních interních předpisů.
 • Rozbor obsahu interních předpisů v oblasti vzdělávání (zejména školní řád, vnitřní řád, lyžařský výcvikový kurz, škola v přírodě).
 • Specifika ve vztahu k jednotlivým druhům škol a školských zařízení.
 • Rozbor obsahu interních předpisů v oblasti provozu (zejména provozní řád, řády učeben, venkovních ploch).
 • Specifika ve vztahu k jednotlivým druhům škol a školských zařízení.
 • Rozbor obsahu interních předpisů v pracovněprávní oblasti (zejména organizační řád, vnitřní platový/mzdový předpis).
 • Specifika ve vztahu k jednotlivým druhům škol a školských zařízení.
 • Aktuality ke dni konání semináře.
 • Dotazy, diskuse.

Copyright Monika Puškinová, s. r. o., 2019

Přihláška na seminář:

Systém interních předpisů školy a školského zařízení


výpočtem ověřte, že nejste robot* (tato pole jsou povinná)