semináře

Aktuální právní úprava činnosti základní a střední školy

Akreditace MŠMT v rámci DVPP, č.j.: MSMT-14810/2019-1-612.
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Termíny:

01.12.
Praha
přihlásit

Doba trvání:

od 9 hod. do 13 hod. (5 vyučovacích hodin)

Cena:

1600 Kč (nejsme plátci DPH)

Co Vám nabízíme?

 • Přehled aktuální právní úpravy činnosti základní a střední školy
 • Zásadní a problémové momenty správního řízení: postup v souladu se správním řádem a školskými předpisy, postup v souladu s GDPR
 • Principy organizačního zajištění základního a středního vzdělávání (počet tříd, snižování počtu žáků ve třídě atd.)
 • Navazující souvislosti v oblasti péče o zdraví a bezpečnost žáků, financování regionálního školství a pracovněprávních vztahů
 • Důsledky nové právní úpravy
 • Základní a problematické momenty průběhu a ukončování základního a středního vzdělávání (např. hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, kázeňská opatření)
 • Aktuální úprava a jí vyvolané změny
 • Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáka
 • Spolupráce školy se zřizovatelem, jinými školami, OSPOD
 • Změny vyvolané novou právní úpravou
 • Dotazy, diskuse

Přihláška na seminář:

Aktuální právní úprava činnosti základní a střední školy


výpočtem ověřte, že nejste robot* (tato pole jsou povinná)