semináře

Kariérové poradenství ve středních školách

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP,
č.j.: MSMT-27261/2019-1-855.
PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Termíny:

25.03.
Praha
přihlásit

Doba trvání:

od 9 hod. do 13.30 hod. (5 vyučovacích hodin)

Cena:

1500 Kč (nejsme plátci DPH)

Kapacita:

20 osob

Cíl semináře:

Čeká vás interaktivní seminář, který vás podpoří ve vaší práci poskytování kariérového poradenství žákům středních škol. Ukážeme si význam kariérového poradenství v současném dynamicky se měnícím světě a důležitost přiblížení se skutečným potřebám současných žáků. Na semináři si rovnou vyzkoušíte některé z metod či technik, které můžete následně využít při individuálním či skupinovém poradenství. Vše názorně, s okamžitým využitím v praxi.

Itinerář semináře:

  • Význam kariérového poradenství v dnešní době a v budoucnosti
  • Rozmanitost uchopení problematiky – kdo je a kdo není kariérový poradce?
  • Školní poradenské pracoviště a kariérové poradenství, včetně legislativního rámce
  • Potřeby současných žáků SŠ v oblasti plánování další vzdělávací a profesní dráhy
  • Kontexty kariérového poradenství – plánování další vzdělávací a profesní dráhy, osobní rozvoj, sebepoznání aj.
  • Přístupy v kariérovém poradenství – konkrétní příklady, např. sociodynamické poradenství, mapování kompetencí, kreativní techniky aj.
  • Příklady technik a metod využitelných ve skupinové i individuální formě kariérového poradenství – včetně možnosti přímého vyzkoušení účastníky
  • Sdílení dobré praxe, odkazy na zdroje, reflexe semináře

Copyright Monika Puškinová, s. r. o., 2019

Přihláška na seminář:

Kariérové poradenství ve středních školách


výpočtem ověřte, že nejste robot* (tato pole jsou povinná)