semináře

Školní psycholog v systému školního poradenského pracoviště

Akreditace MŠMT v rámci DVPP, č.j.: MSMT-27261/2019-1-855.
PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Termíny:

11.01.
Praha
přihlásit

Doba trvání:

od 9 hod. do 13 hod. (5 vyučovacích hodin)

Cena:

1500 Kč (nejsme plátci DPH)

Co Vám nabízíme?

  • Význam psychologického poradenství na základní a střední škole (co přináší žákům, co učitelům, co řediteli a co škole jako takové)
  • Školní poradenské pracoviště – různé modely
  • Legislativní souvislosti
  • Kontexty školního poradenství
  • Spolupráce s důležitými subjekty:
  • Role školního psychologa při budování pozitivního školního klimatu
  • Příklady intervencí školního psychologa a jejich rozbor
  • Metody práce školního psychologa s možností vyzkoušení samotnými účastníky
  • Ukázky z dokumentace školního psychologa, kazuistiky
  • Prostor pro sdílení dobré praxe, odkazy na zdroje, reflexe semináře

Přihláška na seminář:

Školní psycholog v systému školního poradenského pracoviště


výpočtem ověřte, že nejste robot* (tato pole jsou povinná)