semináře

Aktuální právní úprava činnosti mateřské školy

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP,
č.j.: MSMT-14810/2019-1-612.
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Termíny:

19.05.
Jihlava
přihlásit
25.05.
Ostrava
přihlásit
02.06.
Praha
přihlásit

Doba trvání:

od 9 hod. do 13.30 hod. (5 vyučovacích hodin)

Cena:

1600 Kč (nejsme plátci DPH)

Kapacita:

25 osob

Cíl semináře:

Shrneme si aktuální právní úpravy různých oblastí (vzdělávání, financování, pracovněprávní vztahy, vztahy upravené občanským zákoníkem, zpracování osobních údajů) na činnost mateřské školy. Názorně, prakticky, s konkrétními příklady z praxe.

Itinerář semináře:

  • Přehled aktuální právní úpravy činnosti mateřské školy
  • Zásadní a problémové momenty správního řízení (zejména přijímání k předškolnímu vzdělávání): postup v souladu se správním řádem a školskými předpisy, postup v souladu s GDPR
  • Principy organizačního zajištění předškolního vzdělávání (délka provozu, počet dětí ve třídě, snižování počtu dětí ve třídě atd.)
  • Navazující souvislosti v oblasti péče o zdraví a bezpečnost dětí, financování regionálního školství a pracovněprávních vztahů
  • Důsledky nové právní úpravy
  • Základní a problematické momenty průběhu předškolního vzdělávání a poskytování školního stravování (např. povinnost předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte)
  • Aktuální úprava a jí vyvolané změny
  • Spolupráce mateřské školy se zákonnými zástupci dítěte
  • Spolupráce mateřské školy se zřizovatelem, jinými mateřskými školami, OSPOD
  • Dotazy, diskuse

Copyright Monika Puškinová, s. r. o., 2019

Přihláška na seminář:

Aktuální právní úprava činnosti mateřské školy


výpočtem ověřte, že nejste robot* (tato pole jsou povinná)