semináře

Aktuální právní úprava činnosti základní a střední školy

Akreditace MŠMT v rámci DVPP, č.j.: MSMT-14810/2019-1-612.
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Termíny:

08.04.
Webinář
přihlásit

Doba trvání:

od 9 hod. do 13.30 hod. (5 vyučovacích hodin)

Cena:

2500 Kč (nejsme plátci DPH)

Co Vám nabízíme?

Po absolvování semináře

  • se zorientujete v základních změnách právních předpisů, které používáte při řízení školy (např. přijímací řízení, poskytování podpůrných opatření, mimořádná opatření s dopadem na vzdělávání) a pracovněprávních vztahů (např. dovolená, týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, doručování písemností),
  • zaměříte se na plnění nebo delegování nových podstatných úkolů,
  • včas zajistíte nové informace určené žákům, jejich zákonným zástupcům, zaměstnancům, zřizovateli, uchazečům o vzdělávání apod.,
  • s předstihem zorganizujete změnu činností a dokumentace,
  • naplánujete dodržení změněných nebo nových termínů a lhůt
  • .

Seminář je ideální pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Přihláška na seminář:

Aktuální právní úprava činnosti základní a střední školy










výpočtem ověřte, že nejste robot



* (tato pole jsou povinná)