semináře

Efektivně fungující školní poradenské pracoviště

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP,
č.j.: MSMT-14810/2019-1-612.
PhDr. Jitka Kendíková

Termíny:

02.04.
Praha
přihlásit

Doba trvání:

od 9 hod. do 15.30 hod. (8 vyučovacích hodin)

Cena:

1600 Kč (nejsme plátci DPH)

Kapacita:

20 osob

Cíl semináře:

Rozebereme si strukturu školního poradenského pracoviště, kompetence a konkrétní činnosti jednotlivých pracovníků, a to včetně administrativních postupů. Budeme se věnovat i práci s jednotlivými typy klientů, kazuistikám a spolupráci s odbornými pracovníky mimo školu. Náš cíl ‒ co nejvíce zefektivnit práci vašeho poradenského pracoviště.

Itinerář semináře:

  • Legislativní předpisy a postavení školního poradenského pracoviště v rámci školy
  • Struktura školního poradenského pracoviště
  • Poradenští pracovníci a náplň jejich práce – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog atd.
  • Spolupráce v poradenském týmu a s vedením školy – konkrétní příklady
  • Kdo může být klientem školního poradenského pracoviště?
  • Konkrétní postupy ‒ kazuistiky
  • Důležité administrativní kroky – informované souhlasy, práce s doporučením školského poradenského zařízení, práce s individuálním vzdělávacím plánem a plánem pedagogické podpory
  • Spolupráce se školským poradenským zařízením, lékaři, dalšími odborníky a institucemi

Copyright Monika Puškinová, s. r. o., 2019

Přihláška na seminář:

Efektivně fungující školní poradenské pracoviště


výpočtem ověřte, že nejste robot* (tato pole jsou povinná)