semináře

Na co se v ZŠ a SŠ zaměřit při přípravě na inspekční činnost ČŠI – webinář

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Termíny:

24.03.
Webinář
přihlásit

Doba trvání:

od 15 hod. do 17 hod. (2 hodiny)

Cena:

1500 Kč (nejsme plátci DPH)

S čím Vám pomůžeme?

Po absolvování webináře se úspěšně připravíte na hodnocení činnosti školy ČŠI:

  • budete přistupovat k činnosti školy optikou častých nedostatků a dobré praxe, které vyčleňuje ČŠI,
  • vyhledáte v praxi školy činnosti – „uzlové body“ logicky propojující oblasti hodnocené ČŠI a kritéria používaná ČŠI; určíte, zda a jak jsou tyto činnosti řízeny a zda tvoří součást systému řízení,
  • určíte, nakolik je systém řízení „uzlových bodů“ efektivní a naplánujete případně změny,
  • výstižně ČŠI zdokumentujete „silné stránky“ činnosti, probíhající nebo naplánované aktivity k odstranění nedostatků.

Webinář je ideální pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Přihláška na seminář:

Na co se v ZŠ a SŠ zaměřit při přípravě na inspekční činnost ČŠI – webinář

výpočtem ověřte, že nejste robot* (tato pole jsou povinná)