semináře

Na jaké momenty interních předpisů se zaměřit ve školním roce 2021/2022

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Termíny:

27.05.
Webinář
přihlásit

Doba trvání:

od 15 hod. do 17 hod. (2 hodiny)

Cena:

1500 Kč (nejsme plátci DPH)

S čím Vám pomůžeme?

Po absolvování webináře jako ředitelé škol

  • s předstihem zkontrolujete, zda je nutné nebo vhodné změnit některé povinné nebo fakultativní interní předpisy školy (např. školní řád, škola v přírodě, organizační řád) v důsledku změny právní úpravy nebo na základě změny podmínek ve škole,
  • včas delegujete úkoly spojené se změnou interních předpisů určeným zaměstnancům (např. příprava návrhů, podkladů),
  • získáte základní informace ohledně pravděpodobných obsahových změn interních předpisů (např. souvislosti se změnou organizačního řádu a vnitřního platového předpisu, souvislosti změny školního řádu školy a provozního řádu) a načasování jednotlivých činností spojených s vydáním aktualizovaného interního předpisu.

Webinář je ideální pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Přihláška na seminář:

Na jaké momenty interních předpisů se zaměřit ve školním roce 2021/2022

výpočtem ověřte, že nejste robot* (tato pole jsou povinná)