PROFESNÍ TIPY – pracovní poměr a 3 změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

S účinností od 1. 1. 2023 byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, a vyvolala mnoho změn. Zde přinášíme 3 zásadní změny.

1. Profesní riziko (do 31. 12. 2022 Práce s rizikem ohrožení zdraví): Práce ve školách a školských zařízeních již nepatří k pracím, jejichž součástí je profesní riziko (příloha, dříve příloha 1).

2. Periodická prohlídka: Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii první a kategorii druhé se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují (§ 11 odst. 2).

3. Mimořádná prohlídka: Jestliže se jedná o přerušení výkonu práce na dobu delší než 6 měsíců a důvodem přerušení výkonu práce je čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, mimořádná prohlídka se povinně neprovádí [§ 12 odst. 2 písm. f)].

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – pracovní poměr a 3 změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

Kontaktujte nás