PORADNA – jídlo ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jeden náš žák musel neočekávaně podat vysvětlení na policii, a proto nebyl ve škole a ani nestihl oběd ve školní jídelně. Jeho otec si ve školní jídelně oběd vyzvedl. Konflikt však vznikl kvůli úplatě za tento oběd. Ve vnitřním řádu máme uvedeno, že žák může odebrat „dotovaný“ oběd v první den nemoci žáka. Žáka však nebyl nemocný, proto jsme mu započítali plnou cenu. Postupovali jsme podle vnitřního řádu a myslíme si, že jsme postupovali správně. Doplňuji, že škola i školní jídelna je zřízena krajem.

puškinová

Odpověď:

Školní jídelna nepostupovala správně, protože není správný obsah vnitřního řádu.

Obsah vnitřního řádu je nutné nejprve odvíjet od § 122 odst. 2 školského zákona. Podle tohoto ustanovení se žákům poskytuje školní stravování (tj. tzv. dotovaný oběd) po dobu jejich pobytu ve škole.

Na uvedené ustanovení školského zákona navazuje § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů: První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Z uvedených norem je zřejmé, že za „pobyt ve škole“ se považuje nejen první den nemoci, ale první den neplánované nepřítomnosti strávníka. Školní jídelna nemůže ve vnitřním řádu zužovat chápání toho, co se považuje za pobyt ve škole, pouze na „nemoc“.

Závěr: Žák popsaný v dotazu měl právo na školní stravování (tj. na tzv. dotovaný oběd).

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PORADNA – jídlo ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu

Kontaktujte nás