Reference

Naši klienti o nás říkají:

U společnosti paní Puškinové jsem absolvovala funkční studium. Jako začínající ředitelce soukromé školy mi přineslo především celkový vhled do školní legislativy. Paní doktorka Puškinová byla skvělým průvodcem celého studia, vždy s velkou ochotou a trpělivostí nás provedla všemi důležitými paragrafy! Velmi oceňuji profesionální přístup celého týmu lektorů a velmi vstřícné zázemí.

Mgr. Jana Brodská

ředitelka Základní škola „Poznávání“, s. r. o., Praha
Na webinářích paní Puškinové, se kterými mám nejčastější zkušenost, oceňuji zejména srozumitelnost, preciznost a odbornost výkladu. Informace jsou absolutně relevantní, fundované, z praxe pro praxi. Pozitivně vnímám, že mimo standardní témata paní doktorka Puškinová reaguje na aktuální dění a tomu přizpůsobuje svoji fundovanou pomoc.

Mgr. Lenka Vetýšková

ředitelka, Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
Paní doktorku Moniku Puškinovou jsem poprvé oslovil s prosbou o rozbor návrhu kolektivní smlouvy s odborovou organizací. Velmi oceňuji její vstřícný přístup a ochotu, rychlost a přesnost, s jakou rozebere a vysvětlí každý důležitý krok, a v neposlední řadě i příznivou cenu za poskytnuté služby. Na jakoukoli otázku právního charakteru jsem vždycky dostal vyčerpávající odpověď i se závěrečným shrnutím, které mi coby právnímu laikovi pomáhá vše pochopit a rozhodnout se, jaké řešení zvolím. Navštěvuji i semináře, na nichž paní doktorka rozebírá legislativní novinky a upozorňuje posluchače na záludnosti, které se mohou objevit. Zamýšlí se nad jejich řešením, navrhuje postupy a vždy precizně odpoví na všechny dotazy. Její práce si nesmírně vážím.

Mgr. Petr Žák

ředitel, Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, Praha 8
Velmi ráda se účastním seminářů paní doktorky Puškinové na téma právní úskalí ve školství. Pokaždé se zde dozvím novinky z právní oblasti, které využiji při řešení různých kazuistik ve škole. Paní doktorka je odborník na svém místě, vždy je perfektně připravená, dokáže zodpovědět každou otázku a umí srozumitelně vysvětlit složité právní předpisy.

Dr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.

ředitelka, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice
S paní doktorkou Puškinovou se potkávám pravidelně na různorodých konferencích zaměřených na školství, její články opakovaně čtu v časopisech Řízení školy a Školní poradenství v praxi, spolupracovala s námi také při třetím vydání publikace Výchovné poradenství, v níž měla na starosti kapitolu o legislativě pro výchovné poradce. Je jedním z mála právníků, kteří se specializují přímo na školství. Bezpečně se orientuje v legislativě, která se školní oblastí souvisí. Ať se to týká školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, všelijakých vyhlášek a metodických pokynů o zápisech, přijímacím řízení, prevenci rizikového chování, nebo třeba i hygieně či výběrových řízeních na pozice školského managementu, nebo čehokoli dalšího, na co si vzpomenete. Vždy zná odpověď, vždy je ochotná pomoci, když píše texty o legislativě, jsou strukturované a srozumitelné. Její přehledové tabulky, kterými texty doplňuje, jsou skvělé. Když jsem ji před několika lety potkala, nechtěla jsem věřit, že někdo takový v právní oblasti působí. Dnes jsem vděčná, že s ní mohu spolupracovat.

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

ředitelka, DYS-centrum Praha, z. ú., katedra psychologie FF UK, zakladatelka ZŠ Poznávání
U paní doktorky Puškinové oceňuji především srozumitelnost a jednoznačnost jejího výkladu právních otázek z oblasti školství. Ať již se mé dotazy týkaly záležitostí správního řádu, či vnitřního platového řádu, byl postup navržený paní Puškinovou vždy exaktní a zcela zřetelně a logicky komunikovaný. Totéž platí i pro workshopy a semináře, které jsem měl pod jejím vedením možnost absolvovat.

Mgr. Josef Dvořák

ředitel, Gymnázium, Polička
Absolvovala jsem seminář FKSP ve školství lektorovaný Ing. Petrou Schwarzovou. Byl profesionální, svižný a veden v dobré náladě. Odborný výklad lektorky byl průběžně osvěžován sdílením zkušeností z její praxe ředitelky školy. Získali jsme tak nejen vhled do právní problematiky spojené s FKSP, ale též cenná doporučení, jak efektivně nastavit pravidla fondu pro naše zaměstnance.

Mgr. Jana Hrubá

ředitelka, Základní škola Davle, Školní 96
Byli jsme velmi spokojeni se seminářem na klíč Sociální sítě a mí žáci lektorky Ing. Kajfoszové. Kolegyně se vyjádřily, že dlouho nezažily tak příjemný a otevřený seminář! Mnohokrát Vám za sebe a za pedagogický sbor děkuji!

Bc. Ivo Jelínek

ředitel, Základní škola Cerhenice, příspěvková organizace
Chtěla bych moc poděkovat za školení Příprava školy na ČŠI. Včera u nás skončila čtyřdenní komplexní inspekce, kde jsem zúročila vše, co jsem se na školení dozvěděla. Řadu věcí jsme měli, vlastně většinu, ale ne ucelené a systematizované. Vše jsem po školení dala do pořádku, včetně spotřebního koše. Ústní sdělení ČŠI bylo vysoce pozitivní, řada věcí chválená, inspektoři sdělovali, že se cítili velice dobře. Byli jsme chváleni za sdílení vize a koncepce školy se všemi pracovníky. Paní Puškinové vděčím za to, že jsem byla v klidu, připravená, vše ucelené, rozmyšlené.

Mgr. Ivana Melichárková

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

Mgr. Jana Brodská

Kontaktujte nás