Obchodní podmínky

 

 1. Uzavření smlouvy

1.1 Uzavření smlouvy v případě vzdělávací akce otevřené pro veřejnost a záznamu webináře

 1. Nabídka vzdělávacích akcí je zveřejněna prostřednictvím webového rozhraní www.monikapuskinova.cz.
 2. Objednání vzdělávací akce (přihlášení na vzdělávací akci) sestává z vyplnění údajů v přihlašovacím formuláři a podání objednávky (přihlášky) kliknutím na tlačítko „odeslat přihlášku“/„přihlásit se“. Takto podaná objednávka je závaznou objednávkou.
 3. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (přihlášky).

1.2 Uzavření smlouvy v případě Funkčního studia pro ředitele škol a školských zařízení (tj. studia pro ředitele škol a školských zařízení ke splnění kvalifikačních předpokladů)

 1. Nabídka Funkčního studia pro ředitele škol a školských zařízení je zveřejněna prostřednictvím webového rozhraní www.monikapuskinova.cz.
 2. Objednání vzdělávací akce (přihlášení na vzdělávací akci) sestává z vyplnění údajů v přihlašovacím formuláři a podání objednávky (přihlášky) kliknutím na tlačítko „zaslat přihlášku“. Takto podaná objednávka je závaznou objednávkou.
 3. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (přihlášky).
 1. Uzavření smlouvy v případě zakázkové vzdělávací akce 

 1. Nabídka zakázkových vzdělávacích akcí je zveřejněna prostřednictvím webového rozhraní monikapuskinova.cz
 2. Objednání vzdělávací akce sestává z vyplnění údajů v přihlašovacím formuláři a podání objednávky kliknutím na tlačítko „odeslat“. Takto podaná objednávka je závaznou objednávkou.
 3. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky.

1.4 Uzavření smlouvy v případě ročního předplatného Týdeníku

 1. Nabídka ročního předplatného Týdeníku je zveřejněna prostřednictvím webového rozhraní www.monikapuskinova.cz
 2. Objednání sestává z vyplnění údajů v přihlašovacím formuláři a podání objednávky kliknutím na tlačítko „objednat Týdeník“. Takto podaná objednávka je závaznou objednávkou.
 3. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky.

1.5 Uzavření smlouvy v případě mentoringu

 1. Nabídka mentoringu je zveřejněna prostřednictvím webového rozhraní monikapuskinova.cz
 2. Objednání sestává z vyplnění údajů v přihlašovacím formuláři a podání objednávky kliknutím na tlačítko „odeslat“. Takto podaná objednávka je závaznou objednávkou.
 3. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky.

2. Potvrzení objednávky

Po vytvoření objednávky je na kontaktní e-mail zasláno potvrzení objednávky.

3. Případná změna, zrušení vzdělávací akce

Případná změna termínu a místa vzdělávací akce, lektora nebo zrušení vzdělávací akce je vyhrazena.

4. Platební podmínky

 1. Úhrada ceny vzdělávací akce, záznamu, Týdeníku nebo mentoringu je možná na základě faktury. Faktura je doručena na e-mail spolu s potvrzením objednávky. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol.
 2. Cena vzdělávacích akcí, záznamů, předplatného Týdeníku, mentoringu je stanovena v závislosti na délce akce, náročnosti tématu, místě konání, zajištění občerstvení apod. 

5. Vydání osvědčení

V případě vzdělávacích akcí akreditovaných MŠMT je účastníkům, kteří splní podmínky vzdělávací akce, vydáno osvědčení.

6. Změna objednávky

Změnu osoby, která se zúčastní vzdělávací akce, je možné uskutečnit telefonicky nebo e-mailem nejpozději 2 pracovní dny před konáním vzdělávací akce.

7. Storno podmínky

Objednávku je možné stornovat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce (s výjimkou Studia pro ředitele škol a školských zařízení ke splnění kvalifikačních předpokladů), před poskytnutím mentoringu nebo zahájení poskytování Týdeníku.

Objednávku je možné stornovat nejpozději 30 dnů před zahájením Studia pro ředitele škol a školských zařízení ke splnění kvalifikačních předpokladů.

V opačném případě (pozdější storno, účastník se vzdělávací akce nebo mentoringu nezúčastní a vzdělávací akci nebo mentoring nestornuje) objednatel uhradí cenu vzdělávací akce nebo mentoringu v plné výši.

8. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

Obchodní podmínky

Kontaktujte nás