VÝBĚR Z DOTAZŮ: přerušení řízení a „držení místa“ uchazeči

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá Mgr. Jan Fiala.

Jak máme postupovat, pokud přerušíme řízení o přijetí ke vzdělávání (např. kvůli nesouladu rodičů nebo z důvodu, že rodič k žádosti nedoloží doporučení školského poradenského zařízení nebo známky na vysvědčení). Máme obsadit všechna místa uchazeči, kteří podali žádost neobsahující vady? Nebo máme uchazečům, u kterých je řízení přerušeno, „držet“ místo?

fiala01

Odpověď:

Posuzování všech žádostí

V rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání, zápisu k povinné školní docházce nebo např. při přijímání ke vzdělávání na střední škole ředitel školy rozhoduje o všech řádně podaných žádostech. Výsledkem zápisu má být jediné pořadí všech uchazečů, kteří podali žádost. Jinak řečeno, o všech žádostech je třeba rozhodnout v porovnání s ostatními žádostmi.

Podstatným momentem pro následující postup správního orgánu je skutečnost, zda i při vadě žádosti může správní orgán jednoznačně posoudit situaci žadatele.

Správní orgán může jednoznačně posoudit situaci žadatele

Jestliže lze situaci uchazeče jednoznačně posoudit (uchazeč splňuje podmínky přijetí, jsou jednoznačně známy skutečnosti posuzované stanovenými kritérii) a řízení je přerušeno (např. z důvodu nesouladu rodičů), lze „pracovně“ uchazeče zařadit do pořadí uchazečů podle úspěšnosti.

Pokud se v uvedeném „pracovním“ pořadí uchazečů podle úspěšnosti uchazeč umístí na místě přijímaného uchazeče, nelze jej z důvodu přerušení řízení zbavit možnosti být přijat ke vzdělávání. Proto je nutné uchazeči místo „držet“ a přijmout o jednoho uchazeče méně (např. místo 30 uchazečů bude přijato 29 uchazečů).

Pokud se v uvedeném „pracovním“ pořadí uchazečů podle úspěšnosti uchazeč neumístí na místě přijímaného uchazeče, není nutné mu „držet“ místo a lze přijímat stanovený a zveřejněný počet přijímaných uchazečů (např. 30 uchazečů).

Správní orgán nemůže jednoznačně posoudit situaci žadatele

Jestliže není známo, zda uchazeč splňuje podmínky přijetí (např. uchazeč nedoložil doporučení školského poradenského zařízení), nebo nejsou známy skutečnosti posuzované kritérii (např. uchazeč nedoložil místo trvalého pobytu, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání), situaci uchazeče nelze jednoznačně posoudit.

Přitom nelze vyloučit, že žádost bude doplněna a uchazeč se umístí v pořadí uchazečů na místě přijímaného uchazeče. Z důvodu přerušení řízení uchazeče nelze zbavit možnosti být přijat ke vzdělávání. Proto je nutné uchazeči místo „držet“ a přijmout o jednoho uchazeče méně (např. místo 30 uchazečů 29 uchazečů).

Rozřazení uchazečů a oznámení rozhodnutí o přijetí

Příklad výsledného „pracovního“ pořadí v případě, kdy správní orgán stanovil a zveřejnil počet přijímaných žáků jako 30 žáků:

Pořadí

Registrační číslo

Výsledek řízení

1

16

přijat(a)

2

22

přijat(a)

3

10

přerušeno řízení (spor rodičů)

….

 

28

15

přijat(a)

29

8

přijat(a)

30

13

nepřijat(a)

mimo pořadí

19

přerušeno řízení (doložení místa trvalého pobytu)

V tomto případě škola přijme 28 uchazečů a dvěma uchazečům „drží místo“.

Rozhodnutí o přijetí uvedených 28 uchazečů škola oznámí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. V tomto seznamu nebudou uvedeni uchazeči, kterým se „drží“ místo.

Pořadí

Registrační číslo

Výsledek řízení

1

16

přijat(a)

2

22

přijat(a)

….

 

27

15

přijat(a)

28

8

přijat(a)

Jestliže tito uchazeči budou přijati po ukončení přerušení řízení, rozhodnutí o jejich přijetí budou oznámena zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (jednoho, nebo dvou) pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Pořadí

Registrační číslo

Výsledek řízení

1

10

přijat(a)

2

19

přijat(a)

 

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: přerušení řízení a „držení místa“ uchazeči

Kontaktujte nás