PORADNA – přezkoumání výsledků hodnocení žáka na vysvědčení

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Máme ve škole (ZŠ) tělocvikáře, který hodnotí žáky i pětkami, protože na pětku mu vychází výkon žáka podle „jeho výkonnostních tabulek“. Obáváme se, že bude jednoho žáka hodnotit na vysvědčení čtyřkou. Může si rodič stěžovat i na hodnocení žáka v tělesné výchově?

puškinová

Odpověď:

Tělocvikář je povinen při hodnocení výsledků žáků v tělocviku respektovat pravidla vymezená školním řádem a současně obsažená v ŠVP. Je proto otázkou, zda „jeho výkonnostní tabulky“ těmto pravidlům odpovídají. Pokud jim neodpovídají, musí tělocvikář svůj přístup k hodnocení výkonů žáků změnit.

Zákonný zástupce žáka může využít následujícího oprávnění: Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad (§ 52 odst. 4 školského zákona).

 

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PORADNA – přezkoumání výsledků hodnocení žáka na vysvědčení

Kontaktujte nás