VÝBĚR Z DOTAZŮ: prohlídka u registrujícího lékaře

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Po novele vyhlášky č. 79/2013 Sb. uvažujeme o tom, že zaměstnance školy zařazené do první kategorie budeme vysílat na prohlídku k jejich registrujícímu lékaři. Musí lékař tuto prohlídku provést, nemůže ji odmítnout?

puškinová

Odpověď:

Na úvod je vhodné zrekapitulovat pravidlo umožňující provedení pracovnělékařské prohlídky u registrujícího lékaře zaměstnance.

Podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatel může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jde-li,

  • o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a
  • není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy.


Od 1. 1. 2023 není práce ve školách nebo školských zařízeních podle školského zákona prací s „profesním rizikem“, a proto nejsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti prováděcím právním předpisem podle § 60 zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpis.

V důsledku této změny zaměstnanci školy nebo školského zařízení vykonávající práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví mohou být vysláni na pracovnělékařskou prohlídku k registrujícímu lékaři.

V § 54 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uvádí: Registrující poskytovatel zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je povinen na základě žádosti zaměstnavatele podle odstavce 2 písm. b) provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci; pro tuto činnost se považuje za poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Závěr: Pokud zaměstnavatel vyšle zaměstnance školy nebo školského zařízení vykonávající práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo uchazeče o zaměstnání (v případě práce zařazené do kategorie první) na pracovnělékařskou prohlídku k registrujícímu lékaři, musí registrující lékař prohlídku provést.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: prohlídka u registrujícího lékaře

Kontaktujte nás