VÝBĚR Z DOTAZŮ: školní vzdělávací program

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Od 1. 9. začneme žáky základní školy vzdělávat podle změněného ŠVP. Musí zákonný zástupce 1. 9. podepsat, že se změněným ŠVP souhlasí? Musíme ŠVP zveřejnit na webu školy?

puškinová

Odpověď:

Zákonní zástupci mohou ovlivnit obsah ŠVP prostřednictvím školské rady, neboť školská rada se vyjadřuje k návrhu ŠVP a realizaci ŠVP [§ 168 odst. 1 písm. a) školského zákona].

Zákonný zástupce však nemusí svým podpisem stvrzovat, že souhlasí s novým ŠVP (a škola by ani neměla po zákonném zástupci takový souhlas vyžadovat).

Stejně tak zákonný zástupce nemůže podmiňovat svým souhlasem vzdělávání svého dítěte podle změněného ŠVP. Výjimkou je pouze vzdělávání žáků podle ŠVP, kdy vzdělávání žáků v cizím jazyce probíhá od prvního nebo druhého ročníku (dle bodu 7.2 RVP ZV vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a je zařazen povinně do 3.–9. ročníku; s výukou Cizího jazyka je možné začít při zájmu žáků a souhlasu jejich zákonných zástupců i v nižších ročnících).

Podle současné právní úpravy musí být ŠVP zveřejněn na přístupném místě ve škole (§ 5 odst. 3 školského zákona). Na webových stránkách ŠVP nemusí být zveřejněn. Zveřejnění ŠVP na webových stránkách však přispívá k transparentním vztahům školy a zákonných zástupců žáků.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: školní vzdělávací program

Kontaktujte nás