VÝBĚR Z DOTAZŮ: vnitřní řád

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pořád tápu ve směrnicích školy. Co je vnitřní řád? Kdy jej škola vydává?

 

puškinová

Odpověď:

Podle § 30 odst. 1 školského zákona vnitřní řád vydává ředitel školského zařízení.

Pokud právnická osoba vykonává činnost školského zařízení, ředitel povinně vydává vnitřní řád. Jednotlivá školská zařízení jsou vymezena ve školském zákoně a následně v prováděcích vyhláškách.

Ředitelé školských zařízení vydávají např. vnitřní řád školní družiny, školního klubu, domova mládeže, internátu, školní jídelny nebo výdejny.

V návaznosti na formulaci otázky upozorňuji, že vnitřní řád nevydává ředitel školy, ale ředitel školského zařízení.

Dále zdůrazňuji, že i vnitřní řád povinně upravuje vztahy vymezené § 30 odst. 1 školského zákona. To znamená, že vnitřní řád stanoví

  • a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení,

  • b) provoz a vnitřní režim školského zařízení,

  • c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

  • d) podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: vnitřní řád

Kontaktujte nás