VÝBĚR Z DOTAZŮ: výpověď pro soustavné porušování „pracovní kázně“

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Zaměstnanec – učitel ZUŠ v minulosti dvakrát porušil „pracovní kázeň“. Jednou přišel pozdě do hodiny a jednou nezaevidoval údaje do školní matriky. Doručili jsme mu „vytýkací dopis“ (upozornění na možnost výpovědi). Po doručení „vytýkacího dopisu“ údaje do školní matriky doplnil, ale špatně. Můžeme mu už nyní dát výpověď?

puškinová

Odpověď:

Dotaz směřuje k dání výpovědi zaměstnavatelem podle § 52 písm. g) zákoníku práce: pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Podle judikatury je soustavnost porušení „pracovní kázně“ naplněna, pokud zaměstnanec poruší „pracovní kázeň“ alespoň třikrát.

Pozdní příchod do hodiny a nezaevidování údajů do školní matriky je porušením „pracovní kázně“. Avšak špatné vyplnění školní matriky není porušením „pracovní kázně“. V tomto případě se jedná o nesplňování požadavků pro řádný výkon práce, které spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích. Uvedený výpovědní důvod je vymezen v § 52 písm. f) zákoníku práce.

Zaměstnavatel proto nemůže dát zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování „pracovní kázně“ [tj. podle § 52 písm. c) zákoníku práce]. Není splněna podmínka soustavnosti porušení „pracovní kázně“.

Pro úplnost uvádím, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. f) zákoníku práce, avšak musejí být splněny podmínky vymezené v tomto ustanovení zákoníku práce: nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

 

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: výpověď pro soustavné porušování „pracovní kázně“

Kontaktujte nás