VÝBĚR Z DOTAZŮ: zařazení ukrajinského žáka do ročníku základní školy

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Před několik měsíci jsme ukrajinského žáka, který vůbec neuměl česky, zařadili do ročníku, který byl o dva ročníky „nižší“ než ročník, který by odpovídal věku žáka. Žák se mimořádně zlepšil v češtině a už do tohoto ročníku objektivně nepatří. Můžeme jej nyní přeřadit do vyššího ročníku?

puškinová

Odpověď:

K přeřazení žáka do vyššího ročníku může dojít, ale musí se respektovat § 17 odst. 3 školského zákona: Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce, a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující lékař). Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

Pokud se nejedná o případ mimořádně nadaného žáka, žáka nelze přeřadit do vyššího ročníku.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: zařazení ukrajinského žáka do ročníku základní školy

Kontaktujte nás