VÝBĚR Z DOTAZŮ: evidování žáků v malotřídní škole

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jsme malotřídní školou a v jedné třídě máme žáky 4. a 5. ročníku. V této třídě se vzdělává jeden žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR (4. ročník), a jeden žák, který plní povinnou školní docházku ve škole v zahraničí (5. ročník).

Vztahují se nová pravidla evidence žáků (od 1. 9. 2023) i na žáky, kteří plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR?

Je možné, že žáci budou evidováni v jedné třídě, ale v různých ročnících?

puškinová

Odpověď:

Ano. Nová pravidla evidence žáků se vztahují i na žáky, kteří plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR. Podle § 18b odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb. (ve znění účinném od 1. 9. 2023) platí: Žák je v kmenové škole po dobu plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona evidován v příslušném ročníku a třídě podle výsledků zkoušek. Ve školním roce, ve kterém žák zkoušky nekoná, je evidován podle svého věku. Nekoná-li žák v souladu s § 18c odst. 2 zkoušky, je evidován v příslušném ročníku a třídě podle svého věku.

Ano, v malotřídní škole může dojít k tomu, že žáci jsou evidováni v jedné třídě a současně v různých ročnících.

V tomto smyslu bude upraven výkaz M 3 o základní škole. V oddíle X. Přehled tříd má být doplněn sloupec Ročník.

Pokud se ve třídě vzdělávají žáci více ročníků, třída (a odpovídající žáci) se uvede v tolika řádcích, v kolika ročnících se žáci vzdělávají. Informace o této změně jsou dostupné v prezentaci MŠMT Sběr dat ze školních matrik ve školním roce 2023/2024 – webinář pro pracovníky správních úřadů (rozklikněte), snímek 8.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: evidování žáků v malotřídní škole

Kontaktujte nás