VÝBĚR Z DOTAZŮ: hodnocení v náhradním termínu žáka, který neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Potřebujeme vyřešit situaci dvou žáků, kteří neukončili úspěšně poslední ročník vzdělávání a mají konat maturitu/absolutorium na podzim. Jeden je žákem oboru Obchodní akademie a druhý je žákem konzervatoře.

Chceme jim stanovit hodnocení v náhradním termínu v srpnu. Je to tak v pořádku?

puškinová

Odpověď:

Den, ke kterému žáci přestanou být žáky školy

Situace obou žáků (žáka Obchodní akademie a žáka konzervatoře) je hodná v tom, že přestanou být žáky školy dne 30. 6. 2023.

Podle § 81 odst. 11 školského zákona platí: Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Podle § 90 odst. 10 školského zákona platí: Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně absolutorium v konzervatoři a byla mu povolena opravná zkouška nebo odklad zkoušky, zachovávají se mu práva a povinnosti žáka do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Odlišnost situace žáka střední školy a konzervatoře

Ohledně hodnocení v náhradním termínu v srpnu je však situace žáků uvedených v dotazu odlišná a v komentáři školského zákona ji popisuje P. Katzová (Školský zákon. Komentář. Praha, Wolters Kluwer 2009).

Katzová v komentáři § 81 školského zákona uvádí: Lze však dojít k závěru, že i žák, který přestal být 30. června žákem školy z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má za podmínek stanovených v § 69 odst. 6 až 8 školského zákona právo na hodnocení v náhradním termínu za druhé pololetí či na konání opravných zkoušek, a to přesto, že z právního hlediska již není žákem dané střední školy.

Dále v komentáři § 90 upozorňuje na jinou formulaci zákona a odsud vyplývající důsledky: Na rozdíl od § 75 odst. 3 a § 81 odst. 9 školského zákona [v současné době § 81 odst. 11 školského zákona – Monika Puškinová] však nelze v tomto případě dojít k závěru, že i žák, který přestal být 30. června žákem konzervatoře z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má za podmínek stanovených v § 69 odst. 6 až 8 školského zákona právo na hodnocení v náhradním termínu za druhé pololetí nebo na konání opravných zkoušek, a to přesto, že z právního hlediska již není žákem dané konzervatoře. A to z toho důvodu, že v tomto případě je použita jiná formulace, a to „zachovávají se mu práva a povinnosti žáka do 30. června“. To znamená, že tímto dnem nejenom přestane být z právního hlediska žákem konzervatoře, ale také mu skončí možnost využití práv a povinností s tímto postavením spojených.

Závěr

Žák Obchodní akademie nebude v srpnu 2023 žákem školy, avšak může být v srpnu hodnocen v náhradním termínu.

Žák konzervatoře nebude v srpnu 2023 žákem školy a nemůže být v srpnu 2023 hodnocen v náhradním termínu.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: hodnocení v náhradním termínu žáka, který neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání

Kontaktujte nás