VÝBĚR Z DOTAZŮ: navýšení kapacity školy podle Lex Ukrajina

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

„Běžná“ kapacita školy je 400 žáků. Kapacitu máme navýšenou podle Lex Ukrajina na 500 žáků (dle jednodušších pravidel, ne tak vysoké nároky na hygienické normy atd.).

Jak je to tedy v současnosti, končí již výjimka v srpnu 2024?

puškinová

Odpověď:

Zřejmě se jedná o navýšení kapacity podle § 7 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

Výjimka z hygienických požadavků na školy a školská zařízení

(1) V případě žádosti školy nebo školského zařízení v souvislosti se vzděláváním nebo poskytováním školských služeb cizinci o změnu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 149 školského zákona, jde-li o nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, se nevyžaduje stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu podle § 147 odst. 1 písm. h) školského zákona. Rozhodnutí správního orgánu o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, v řízení podle věty první je účinné po dobu platnosti tohoto zákona, nepožádal-li žadatel o dobu kratší.

(2) Na školu a školské zařízení, které vzdělávají nebo poskytují školské služby cizinci, se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pokud je tento předpoklad správný, platí, že uvedené ustanovení zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude platné do 31. 8. 2025.

Prodloužení platnosti zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proběhlo díky novele – zákonu č. 454/2023 Sb.

Shrnuto: Podle současné právní úpravy „výjimka“ spojená s kapacitou školy dle Lex Ukrajina končí 31. 8. 2025.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: navýšení kapacity školy podle Lex Ukrajina

Kontaktujte nás