VÝBĚR Z DOTAZŮ: neplacené volno a přespočetné hodiny

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitelky základní školy činí 22 hodin (pondělí 6 hodin, úterý 6 hodin, středa 6 hodin, čtvrtek 4 hodiny). Nad stanovený týdenní rozsah učitelka učí 3 hodiny, a to vždy v pátek. Celkem učí 25 hodin.

Zaměstnavatel se s touto učitelkou dohodl na neplaceném volnu jednou nebo dvakrát za měsíc.

Jak se budou proplácet nebo neproplácet 3 přespočetné hodiny, pokud učitelka bude čerpat neplacené volno

a) v pátek?

b) ve čtvrtek?

puškinová

Odpověď:

Pracovní volno bez náhrady platu

Ze zákoníku práce i z judikatury plyne, že zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na poskytnutí pracovního volna i v případě jiných (osobních) překážek v práci na straně zaměstnance, než jsou překážky v práci na straně zaměstnance uvedené v § 191 až 205 zákoníku práce.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2022, sp. zn. 21 Cdo 496/2022

V případě jiných (osobních) překážek v práci na straně zaměstnance (zvýrazněno autorkou), než jsou ty, s nimiž zákon spojuje povinnost zaměstnavatele omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, nebo poskytnout zaměstnanci pracovní volno), pak není povinností zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno. V takovém případě je na úvaze zaměstnavatele, zda žádosti zaměstnance o pracovní volno vyhoví, či nikoliv.

V souvislosti s odměňováním „přespočetných hodin“ je důležité, že zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na „neplaceném volnu“ z důvodu překážky v práci na straně zaměstnance.

Doba, která se považuje za výkon práce

Podle § 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce se za výkon práce považuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci.

Pro praxi školy lze pravidlo přeformulovat tako: Doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, se považuje za dobu, kdy vykonává přímou pedagogickou činnost.

Připomenutí podmínek odměňování „přespočetných hodin“

1. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (zde 22 hodin) je splněn tím, že pedagogický pracovní skutečně pracuje (učí), nebo tím, že se daná doba považuje za výkon práce,

a současně

2. tzv. přespočetné hodiny (zde 3 hodiny) jsou skutečně vykonány (odučeny).

Neplacené volno v pátek

Učitelka koná přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah pravidelně v pátek.

Pokud na pátek připadne překážka v práci a poskytnutí volna bez náhrady platu, učitelka

a) splní týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti od pondělí do čtvrtka (22 hodin),

b) nevykoná přespočetné hodiny.

Proto žádné přespočetné hodiny nevzniknou a nebudou odměněny.

Neplacené volno ve čtvrtek

Učitelka koná přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah pravidelně v pátek.

Pokud na čtvrtek připadne překážka v práci a poskytnutí volna bez náhrady platu, učitelka

a) splní týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (18 hodin skutečně odučeno + 4 hodiny se považují za odučené =22 hodin),

b) skutečně vykoná přespočetné hodiny.

Proto přespočetné hodiny vzniknou a budou odměněny.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: neplacené volno a přespočetné hodiny

Kontaktujte nás